to top

Büyükşehirdeki İnsanın Depresyona Girme Nedenleri

Psikiyatrist Dr. İnci Şen, bilhassa büyükşehirde yaşayan insanların depresyona girmelerinin sebeplerini şöyle sıraladı:

  • İç göç sürecinin tam manasıyla başarıyla neticelenmemesi ve iç göçle büyük kentlere gelen insanların belirli bir statüye ve amaçlarına ulaşamaması
  • Türkiye’deki insanların ekonomik sebeplerle problemlerinin artması
  • Aile içi uyumsuzlukların artması, ailede dışlanma, ayrımcılık ve küçümsemenin görülmeye başlanması
  • Toplum tarafından istenmemek ve kabul görmemek
  • Büyükşehrin problemleriyle başa çıkamamak
  • İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar
  • Gittikçe artan fakirleşme ve sosyal yardımlarla yaşama zorunluluğu
  • İnsanların ekonomik kayıplar sebebiyle kendini güvende hissedememesi
  • Kadınlara uygulanan aile içi şiddet
  • Çocuklara uygulanan aile içi şiddet ve baskı

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.