Yukarı

Televizyon Depresyonu Tetikliyor

Pittburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, gençlerin ve ergenlerin televizyon seyrederek geçirdikleri her saatin depresyona yakalanma risklerini yüzde 8 oranında artırdığını belirtiyor. Diğer medya türlerinin toplamına ayrılan her bir saat için ise bu oran yüzde 5.

Archives of General Psychiatry’de yayımlanan rapora göre, bu incelemede 4 bin 100 kişi incelendi. İnternet ve DVD’lerin yaygınlaşmasından evvel tamamlanan çalışma yedi sene sürdü ve yaş ortalaması 21,8 olan gençlerden %7’sinin depresyon belirtileri gösterdiği ortaya çıktı.

CTV News’teki bilgilere göre, elde edilen bulgular ergenlikle aşırı biçimde kitle iletişim araçlarına maruz kalanların bilhassa gençliklerinde depresyona girdiklerini gösterdi. Fakat ayırdıkları zaman eşit olsa dahi, kızların erkek çocuklara göre depresyona girme riskinin daha düşük olduğu belirlendi.

Uzmanlar bu durumun gençlerin sosyalleşme, spor ya da zihinsel aktiviteler gibi onları depresyondan koruyacak konulara ayıracakları zamanı bu tür iletişim araçlarına ayırmasından kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıyeten bu tür aktivitelere ayrılan aşırı zamanın, zihinsel ve duygusal gelişim için mühim bir etken olan uykuyu olumsuz etkilediği ve medya araçları tarafında iletilen mesajların gençleri saldırganlık, endişe, korku gibi olumsuz davranışlara yönelttiği de vurgulanıyor.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort