to top

DİSTOSİ (ZOR DOĞUM)

Distosi (dystocia) özetle doğumun anormal ve zor olması demektir.

Zor doğum, yani diğer bir deyişle distosi kısaca doğumun zor gerçekleşmesi anlamı taşır. Doğumun zor olmasına sebep olan, doğum eylemin olması gerekenden uzun olmasına sebep olan, normal doğumun olması önünde engel teşkil eden durumlar, distosi olarak ifade edilir. Tüm doğum eylemlerinin ortalama olarak %20’sinde distosi ile karşılaşılabilir.

Zor doğumun çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepler temel olarak üçe ayrılır. Bunlar:

Pelvik darlık sebebiyle meydana gelen zor doğumlar
Gebeliğin pozisyonu, duruşu ve gelişimsel anomalileri kaynaklı zor doğumlar.
Rahim disfonksiyonu kaynaklı zor doğumlar.
Bu sebepler genellikle itici güce ait sebepler olabilir. Rahmin yeterli güçte sıklıkta kasılmaması itici güce ait sebeplerdir.

Bebeğe ait zor doğum sebepleri ise, bebeğin doğum kanalına girmemesi veya bebeğin iri olması gibi etkenlerden dolayı gerçekleşir.

Doğum kanalı kaynaklı zor doğum sebepleri ise pelvis kemiklerinden ya da doğum kanalında kemik dışı yumuşak dokular sebebiyle gerçekleşen zor doğumlar olarak özetlenebilir.

Omuz distosisi:
Doğumun son evresinde, yani bebeğin başının çıkma aşamasında omuzların anne adayının pelvik kemikleri arasında sıkışması ve doğamaması durumuna omuz distosisi adı verilir. Omuz takılması şekliyle de anılan bu durum, zor doğuma sebep olabilen bir sorundur.

 

Zor doğum için risk etmeni oluşturan faktörler:

Anne yaşının ileri olması
İri bebek
Pelvik çatısının dar olması
Bebeğin kafasının ters durması
İlk doğum
Anne adayının boyunun 150 cm’den kısa olması
Gebeliğin günaşımı gebelik olması
Anne adayının obezite sorunun olması
Daha önce zor doğum öyküsünün mevcut olması
Epidural analjezi uygulanması
Olması gerekenden fazla sedasyon uygulanması

Zor doğum ile alakalı maternal komplikasyonlar:

Rahmin yırtılması
Doğum sonrası aşırı kanama
Doğum kanalı, vajina ve rahim ağzının yırtılması
Vajina ve mesane arasında kanal olması
Doğum kanalında ve pelviste kan damarının yırtılması
Bebeğin içinde yer aldığı sıvının ve gebelik kesinin arasında bulunan koryon tabakasının iltihaplanması
Doğum sonrası ateş ve enfeksiyon
Doğum sonrası kanamalar
Pelvik taban hasarı
Uzun süre doğum masasına kalma kaynaklı olarak peroneal sinir hasarı
Zor doğum ile alakalı fetal komplikasyonlar:

Beyin kanamaları
Kafa tramvası
Doğumdan sonra bebeğin kafasında şişlik olması
Doğum travması
Klavikula, humerus ve femur gibi kemik kırıkları
Kafatası kırıkları
Brakial pleksus sinir yaralanmaları
Fasial sinir yaralanması
Ölü doğum
Doğumun olması gerekenden uzun sürmesi

Anne adayının sancılarının başlamasından itibaren doğumun tamamen sonlanmasına kadargeçen sürede çeşitli doğum aşamaları mevcuttur. Kabul edilen zamandan daha uzun süren doğumlar da zor doğum dahilindedir.

Uzamış doğum faktörleri:

Latent faz, yani rahmin 3-4 cm açılmasının meydana geldiği faz, ilk doğumlarda 20 saat sürmektedir. Şayet kadının ikinci doğumu ise bu faz 13 saat sürebilir. Bu sürenin uzaması durumuna uzamış latent faz denilmektedir.
Doğum aşamasının aktif fazında yani rahmin 4 cm’den tam olarak açılmasına kadar geçen süre, ilk doğumlarda saatte en az 1.2 cm, sonraki doğumlarda saatte en az 1.5 cm açılma beklenmektedir. Bu oranların daha altında olması doğumun hızlı şekilde ilerlemediğini, aksine oldukça yavaş ilerlediğini ya da durduğunu ortaya koyar. Bu durum anne adayının pelvik kemiklerinin bebeğin başı ile olan uyumsuzluğundan dolayı olabilir.
Anne adayının ilk doğumlarında bebeğin baş oranı saatte minimum 1 cm, ikinci ya da üçüncü doğumlarda ise saatte en az 2 cm iniş meydana getirmelidir.

Rahim tam olarak açıldıktan sonra fetusun doğumuna kadar geçen zaman yani doğumun 2. Evresi daha önce gebe kalmış ancak gebeliği düşükle sonuçlanmış kadınlarda yaklaşık olarak 50 dk, çok doğum yapmış olarak kadınlarda ortalama 20 dakikada tamamalanır. Bu aşamanın daha önce hiç canlı doğum yapmamış olan kadınlarda 2 saatten fazla sürmesi, çok doğum yapmış olan kadınlarda 1 saatten fazla sürmesi normal olmayan bir durumdur. Spinal anestezi kullanılmış ise bu süre canlı doğum yapmamış olan kadınlarda 3 saat, çok sayıda doğum yapmış olan kadınlarda 2 saat olarak kabul edilir.

Tüm sezaryen doğumların ortalama olarak %30’u distosi sebebiyle uygulanmaktadır. En yayın olan sezaryen doğum endikasyonu ise zor doğumdur.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.