Yukarı

Erkekler gerçekten geç mi olgunlaşıyor?

Erkekler geç (mi) olgunlaşıyor
Toplumda genelde erkeğin olgun dolayısıyla yaşça daha büyük, kadının da aynı oranda genç olmasının ideal olduğu fikri hakim. İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre; erkeğin kadından 52 ay büyük olması ilişki için idealken, Türk uzmanlar yaş aralığının 5-10 olması gerektiğini söylüyor. Oysa günümüzde ilerleyen evlenme yaşını da göz önüne alırsak bu durumda kadının 30 iken erkeğin 35-40 yaşında olması gerekiyor. Peki bu tür ilişkiler nasıl yürütülüyor? “Evlilik için ideal yaş konusunun, sadece takvim yaşı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her iki cinse atfedilen yani kadın ya da erkek olmaya yönelik beklentiler ile sorumluluklar kültürden kültüre değişkenlik gösteriyor” diyen Psk. Knudsen, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Bu durumu Türk kültüründe ele alırsak; kadınlardan beklenti ağırlıklı olarak eve, eş olmaya dair, çocuklarla ilgili neredeyse tüm sorumlulukları içermenin yanı sıra eğer çalışıyorsa beraberinde para kazanmanın da getirdiği tüm yükümlülükleri kapsarken, erkekten beklenilen neredeyse sadece para kazanma ve evin geçindirilmesi ile sınırlı tutulabiliyor. Oysa temel sorun, sorumlulukları doğru bir şekilde, ilişki içerisinde adil ve sağlıklı bir paylaşımla yürütebilecek olgunlukta olmakla yakından ilgili. Erkeklerin çocukluktan itibaren biraz daha az sorumluluk alarak yetiştirildiği kültürümüzde daha geç olgunlaştığı gözlemleniyor ve buna dair bir sonuç çıkarmanın pek de yanlış bir değerlendirme olmayacağı düşünülüyor.

Kısacası Türkiye’de, Batı kültürüyle karşılaştırıldığında ilişki içerisinde erkek ve kadın arasında yaş farkı değerlendirilmesi yapılırken, özellikle bu faktörün dikkate alındığı düşünülebiliyor. Diğer taraftan çağımız açısından değerlendirirsek, insan ömrünün uzamış olması ve hayattan beklentilerin sadece evlilik kurma üzerine olmadığı bu yeni dünya, özellikle büyük şehirlerde erken yaşta evlenme meselesini de değiştiriyor. Eğitim alma sürelerinin uzamış olması, kariyere odaklanma, bireyselleşme ve para kazanarak geleceği garanti altına alma gibi faktörler de evlenme yaşını ileriye çekiyor.”

Aysegul

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort