Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/coolkadin/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
Yukarı

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

Tiyatro insandan insana uzanan, insanı anlatan seyirciye empati duygusu aşılayan ve bunu yaparken de düşünüp, sorgulamasını sağlayan antik çağdan bu günümüze kadar uzanan bir sanattır.

Tiyatro toplumların eğitim ve kültür yönünden en etkili eğitim aracı ve sanatıdır. Günümüzde insan yaşamını derinden etkileyen sinema ve televizyonun temeli tiyatroya dayanmaktadır.

Ünlü yazar ve şairimiz Namık Kemal tiyatro için, “Bir okuldur, en iyi eğitici eğlencedir.” demektedir.

Gerçekten de ulusların yaşamında bir okul kadar etkin ve önemli olan tiyatro, okullara temsil çalışmaları şeklinde girmiştir. Okullarda kurulan temsil kollarıyla çeşitli piyesler sahneye konmakta, böylelikle hem tiyatro çalışmaları sergileyip, hem de öğrencilerin bu alandaki yetenekleri geliştirilmektedir.

Dramatizasyon çalışmaları adı verilen bu tür çalışmaların, derslerde de uygulanması hem tiyatro çalışmalarını hızlandıracak, hem de öğretmenin başarısını artıracaktır.

Toplum yaşamında bu denli bir önem ve işleve sahip olan tiyatroyu halka sevdirmek, bu tarihin en eski sanat çalışmalarını daha da zenginleştirmek amacı ile “Tiyatro Günü” düzenlenmiştir. Dünyada ilk kez tiyatro günü 27 Mart 1971 tarihinde yapılmıştır.

Ünlü sanat adamı Muhsin Ertuğrul tiyatro hakkında şunları yazmaktadır:

“Almanlar, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yakılıp, yıkılan şehirlerinde hastaneden, üniversiteden, tapınaktan, okuldan ve evlerden önce on beş yılda yüz yeni tiyatro binası yaptılar.

İnsanın en değerli varlığı vücudu ve ruhudur. Hastane gövdelerin, tiyatro ruhların şifa kaynağıdır. Ruhsuz insan bir kalıptır. Düşünmekten, duymaktan, insanlıktan, iyi ve kötüyü ayırt etmekten uzak bir kalıp.”

Bize düşen ödev, tiyatroyu sevmek ve sevdirmektir. Yurdumuzda bu konuda yapılan çalışmalara katkıda bulunup, omuz verelim.

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (İTİ) 27 Mart’ı Dünya Tiyatro Günü ilan ettiğinden bu yana her 27 Mart’ta tüm dünyadaki tiyatrolar kapılarını ardına kadar açıp, insanları insanlığı kucaklamaktadır. Ülkemizde de o gün tiyatrocular adına tiyatro ile ilgili bir sanatçı tarafından hazırlanmış olan bir bildiri yayınlanır ve tiyatrolar ücretsiz olarak temsil verirler.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort