to top

Yalan Söylemek Ruh Sağlığını Olumsuz Etkiliyor

Psikoterapi uzmanı Brad Blanton’a göre doğruyu söylemek ruh sağlığımız için ne denli faydalıysa yalan söylemek de bir o kadar zararlı.

İnsanlar 6 yaşından başlayarak bilinçli olarak yalan söylemeye başlıyorlar. Fakat uzmanlara göre yalan, hem ilişkileri hem de sağlığı bozuyor. “Radikal Dürüstlük Hareketi”nin öncüsü olan psikoterapi uzmanı Brad Blanton’a göre doğruyu söylemek ruh sağlığımız için çok yararlı ancak yalan söylemek de bir o kadar zararlı.

Duygularımızı bastırmak yerine sinir, pişmanlık gibi her çeşit duygumuzu ruh sağlığımız için saklamadan yaşamamız gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre kadınlar daha çok karşısındakini kırmamak için yalan söyleseler bile onlara kırıcı olmaktan korkmamaları ve ruh sağlıkları için dürüst olmayı yeğlemeleri tavsiye ediliyor.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.