to top

TUBOOVARYAN ABSE (TOA)

Yumurtalık ve bağırsak etrafından oluşan abselerdir.

1 ) Tuboovaryan abse nedir?

Genel olarak pelvik inflamatuar hastalık (PID) ‘nin bir neticesi olarak meydana gelse de, bazı durumlarda bir karın ameliyatının ardından veya apandisit, divertikülit gibi durumların ardından da meydana gelebilmektedir. Daha çok tek taraflı olarak görülmektedir. Bütün PID olgularının ortalama %25 civarında TOA gelişir.
Tuboovarian abse (Tubo-ovarian abse) (Tuboovaryan abse) (Tubaovarian abse) (Tubaovaryan abse) gibi farklı tabirler ile de ifade edilmektedir. TOA şeklinde kısaltılarak kullanılmaktadır.

Tuboovaryan abse; tuba (tüpler), over (yumurtalık) ve çevresinde bulunan bağırsak gibi diğer dokular arasında meydana gelen absedir.

2 ) Tuboovaryan abse nin belirtileri nelerdir?

Pelvik (alt karın) ağrı, ateş ve kanda beyaz küre (lökosit) yüksekliği en çok karşılaşılan belirtilerin arasında yer alır. İleus (bağırsak hareketlerinde yavaşlama, durma), bulantı, kusma, septik şok belirtileri de meydana gelebilmektedir.

3 ) Tuboovaryan nasıl teşhis edilir?

PID teşhisinde gerçekleşen muayenenin dışında, aynı zamanda kanda beyaz küre (lökosit) yüksekliği, ateş, sedimentasyon ve CRP değerlerinde artış olması önemli bulgulardır. Ultrason muayenesi esnasında daha çok TOA ile alakalı kitlelere rastlanır. Absenin sahip olduğu kitlenin, başka kitle yapan durumlardan ayrılmasında zorluk çekildiği zaman, tanı için tomografiye ihtiyaç duyulabilir.
4 Tuboovaryan Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?
Tedavide ilk olarak çoklu antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Bir tek antibiyotik tedavisi ile %30 ile %80 arasında değişen oranlarda başarı sağlandığı da olmuştur. Aynı zamanda antibiyotik tedavisi verilen hastaların ortalama %25’inde ameliyata ihtiyaç duyulmuştur. İlk 3 gün içinde antibiyotiklere beklenen cevabı vermeyen abse olgularında, cerrahi tedavin yapılması düşünülmelidir.

Ameliyat ile absenin boşaltılması laparoskopik veya açık ameliyat (laparotomi) tarzında gerçekleştirilebilir. Bazı durumlarda, ameliyat esnasında daha çok çocuk isteği olmayacak hastalarda abse boşaltımı dışında tüplerin ve yumurtalıkların hatta rahimin alınmasına da gerek görülebilmektedir.
Ameliyat yapılmadan ultrason ile beraber (veya CT eşliğinde) iğne ile absenin drenajı ve daha sonrasında antibiyotik tedavisi ile de, yüksek oranda başarı sağlandığı kaydedilmiştir.
Rüptüre abse olması halinde, yani absenin patlayarak karın içine dağılması durumunda muhakkak cerrahi müdahalenin yapılması gerekmektedir.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.