to top

Sınav stresinden kurtulmanın 10 pratik yolu

Prof. Dr. Ali Bozkurt stresle başa çıkmanın 10 pratik yolu hakkında bilgi verdi.

Sınav günleri demek hem aileler hem de çocuklar için stresli günler demek. Özellikle ebeveynler çocukları strese girecek ya da stresle başa çıkamayacak diye kaygı yaşıyorlar. Bir miktar setresin yaşam için gerekli olduğunu söyleyen Liv Hospital Ankara Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Ali Bozkurt “Gelişimsel olarak beyin, sorunlarla başa çıkma konusunda deneyimlidir. Stresi ortadan kaldıramayacağımıza göre en iyisi planlı bir şekilde mücadele etmeyi öğrenmektir. Sınav kaygısı yaşayan gençler sınavdan fazla onun getirdiği kaygıya odaklanır. Oysa basit planlamalar yaparak kaygının ve dolayısıyla stresin önüne geçilebilir“ dedi.

1) Öncelikle gerçekçi çalışma planları yapmasını sağlayın

Planın gerçekçi olması önemlidir. Bu planın içerisine dinlenme aralıkları, sosyal aktiviteler mutlaka konulmalıdır.

2) Motive olmasını sağlayın

Çoğunlukla okulda, dershanede nasıl ve hangi saatlerde ders çalışacağına dış otorite karar verir. Fakat evde kişi kendi karar verir. Kişi yaşamını kendi kontrol ettiğinde motive olur.

3) Sorun alanları ile ilgili yardım almasını öğretin

Aile içi iletişim çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayabilir. Sorun alanları ile ilgili yardım arayışlarını kimden ve nasıl yapacaklarını tanımlamak çözüme giden yol için önemlidir. Bu da ebeveynlerin stresi daha da arttırıcı tavır yerine anlayışlı, dinleyen ve destek olan rolünü öğrenmeleri sayesinde olur.

4) Stresi azaltabilmek için kullanılacak yöntemleri öğrenmesini sağlayın

Nefes alma ve kas gevşetme egzersizleri gibi basit ve kolay uygulanabilen yöntemler oldukça faydalı olabilir. Çok pratik, kolay uygulanabilen bu yöntemler bir profesyonelden rahatlıkla öğrenilebilir.

5) Stresin yoğunlaştığı dönemlerde başka alanlara yönlendirin

Kişinin tüm odak noktası sınav olmaya başladığında, düşüncesini değiştirmeyi ve başka bir aktiviteye yönlenmesini sağlamayı öğretmek kaygıyı azaltmakta yarar sağlayacaktır.

6) Boş zamanları spor, sosyal aktivitelerle iyi değerlendirmelerini sağlayın

Boş zaman yönetimi çalışma zamanını yönetmek kadar önemlidir. Egzersizin yararı birçok çalışmada gösterilmiştir. Bir hobi edinmek, sosyal aktivitelere katılmak kaygıyı azaltacaktır.

7) Olası tüm sosyal destekleri kullanmalarını sağlayın

Stresle başa çıkmakta rol model bazen bir öğretmen, bazen bir akran ya da aileden biri olabilir. Tüm olasılıkları gözden geçirmekte fayda olacaktır.

8) Olumlu düşünceleri destekleyip bunlarla ilgili diyalogları öğretin

Sınav kaygısı çoğunlukla sonunda başaramamak ile ilgili olduğundan olumsuz düşünceler otomatik hale gelmeye başlamakta ve gittikçe kaygıyı arttırmaktadır. Oysa aday elinden geleni yapmaktadır. “Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yaptım” gibi olumlu düşünceler desteklenmelidir.

9)  Kaygının arttığı dönemlerde bunu sınırlandırmayı öğretin

Kaygının olabileceğini, doğal olduğunu, bir süre kaygılanmaya izin verilmesi ve süre tutarak bunu sonlandırmayı öğretmek başa çıkmayı kolaylaştıracaktır.

10) Bir profesyonelden yardım alınmasını sağlayın

Bütün bunlar dışında korkmadan, çekinmeden profesyonelden yardım alınması stresle başa çıkabilmek için yapılabilecek yararlı işlerden biridir

 

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.