to top

SEZARYEN DİKİŞLERİ

Sezaryen ameliyatında uterus, fasya, cilt altı, cilt gibi çeşitli dokulara katmanlar şeklinde dikişler konulur.

SEZARYEN AMELİYATI VE CİLT DİKİŞİ
Sezaryen ile doğumda rahim, fasya, cilt altı, cilt gibi çeşitli alanlara katman katman dikiş atılır ve ameliyat tamamlanır. Cilt kapatılması adına atılan dikişler kozmetik açıdan ve yara yerinde enfeksiyon, açılma v.b komplikasyonlar gelişmesini önlemek için oldukça önem teşkil eder. Sezaryen doğumlarda standart olarak yapılan cilt kesisi karın alt bölümünde yatay olarak yapılan “pfannenstiel insizyon” adı verilen kesidir. Oldukça nadir şekilde çeşitli durumlarda göbekten aşağıya dik uzanan kesi de uygulanabilir. Bu kesiye de göbek altı midline kesi adı verilir. Her iki durumda da benzer dikiş teknikleri cilt kesisi için uygulanmaktadır. Elbette ki kadının estetik açıdan memnuniyeti standart olarak yapılan pfannenstiel kesisi ile daha başarılı bir şekilde sağlanır. Bunun yanında daha az ağrı yapmaktadır.

Sezaryen ameliyatında dikiş nasıl yapılır?

En yaygın yapılan cilt dikiş teknikleri aşağıdaki gibidir:

Ciltin altına dışarıdan fark edilemeyecek yöntemler atılan dikiş: Bu dikiş yönteminin adı subkutikuler süturdur. Çoğunlukla kendi kendine eriyen dikişler kullanılmaktadır. Bu yöntemde dikiş tek tek atılmaz. Devamlı şekilde atılır. Toplum arasında bilinen ismi “estetik dikiş” olmaktadır. Sezaryen estetik dikiş şeklinde tabi edilmesinin nedeni dikişin dıştan fark edilmemesidir. En büyük avantajı ise dikiş izinin oldukça az olmasıdır.
Cilt üzerine tel zımba ile yani staple ile uygulanan tek tek dikiş yöntemi: Bu dikiş atma yöntemi de tıpkı tel zımba gibi tek tek atılan ilmeklerle yara kenarların birleştirilmesidir. Sezaryen ardından çoğunlukla bir hafta sonra bu zımba teller çıkarılır. Dikişin alınması ağrısızdır.
Cilt üzerine tek tek iplik şeklinde atılan dikiş yöntemleri: Çoğunlukla bu gibi dikişler kendi kendine erimeyen materyallerle atılmaktadır. Sezaryenden sonra ortalama 1 hafta geçtğinde dikişlerin tek tek alındığı bir yöntemdir.
Yapıştırıcı bant yöntemi (strip): Strip adı verilen şeffaf ince bant yara üzerine yapıştırılır. Yara kenarları bu şekilde birleştirilir. Gerilimi fazla olmayan yaralar için uygulanır.
Bu dikiş yöntemleri arasında en yaygın olarak kullanılan yöntem estetik dikiştir. Dikişler arasındaki avantaj ve dezavantaj ilişkisi de çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur.

Yapılan bir çalışmada: görünüm, ağrı, enfeksiyon gibi etkenler arasında 2-3 ve 4. Dikiş yöntemleri arasında bir fark olmadığı ortaya konulmuştur.

Yapılan bir başka araştırmada ise zımba ile kapatma yönteminde yara yeri açılması ve enfeksiyon riskinin daha fazla olduğu görülmüştür. Fakat yara yeri görüntüsü, ağrı, kadının estetik açıdan memnuniyeti gibi hususlarda herhangi bir fark mevcut değildir.

Staple yani zımba yöntemi ile atılan dikişler daha kısa sürede atılmaktadır. Ancak ağrı ve dikiş izi konusunda herhangi bir farklılık mevcut değildir. Yapılan bir başka çalışmada ise cilt altı subkutüküler dikiş tekniğinin estetik açıdan daha iyi neticeler sağladığı anlaşılmıştır.

Dikişlerin İyileşme Süreci

Cildin en üst epitel tabakasının gelişmesi 24-48 saat içerisinde meydana gelir. Bundan dolayı çoğunlukla sezaryenden 2-3 gün sonra kadının banyo yapmasında bir sakınca yoktur. Cilt dokusunun karşı karşıya kuvvetle yapışması ve tamamen kapanması ortalama 1 haftayı bulur.

Dikişler ne zaman alınır?

Normal olarak yapılan cilt altı süturlar alınmamaktadır. Bunlar kendi kendine erirler.

Şayet erimeyen sütur ile dikiş yöntemi kullanılmış ise çoğunlukla sezaryenden -7 gün sonra alınır. Çeşitli durumlarda ise dikiş alma süresi daha uzun ya da daha kısa olabilir.

Dikiş yerlerinde ödem olur mu?

Özellikle ameliyattan sonraki erken dönemlerde ödem sebebiyle dikiş alanına yakın alanlarda hafif sertlik ve şişlik olması normal karşılanan bir durumdur. Aşırı bir şişlik mevcut ise zaman kaybetmeden doktorunuza gözükünüz. Büyük ve mora çalan şişlikler kan toplanması anlamına gelebilir.

Dikişin açılması (patlaması):

Dikişin atıldığı yerin açılması ya da toplum arasındaki adıyla dikişin patlaması seyrek olarak görülen bir durumdur. Dikişlerin açılmasında yeterli olmayan hijyen, dikişin nasıl atıldığı, hangi yöntemin kullanıldığı gibi faktörler etkili olabilir. Dikişlerin açılması halinde çoğunlukla pansuman uygulanır ve kendi kendine açılan yerin kapanması beklenir. Ancak açıklık büyük ise yeniden dikiş atılabilir. Cilt kesisi uygulanan bölgede yara kenarları bitişik değilse ve yer yer cilt altı sarı doku görülüyorsa, sıvı geliyorsa açılma olduğu tespit edilir.

Dikiş bölgesinde ağrı, yanma, kaşıntı ve uyuşukluk:

Sezaryen yapıldıktan sonraki ilk günlerde hafif oranlarda ağrı ve yanma dikiş bölgesi yakınındanormal olarak kabul edilir. Ağrı genellikle cilt kesisinin uç bölümlerinde ve çoğunlukla sağ uçta daha fazla hissedilir. Cilt kesisinin köşelerindeki uyuşukluk uzun süre kalabilir. Bazen hafif kaşıntı gelişebilir. Ancak bu kaşıntı aşırı ise doktorunuza başvurunuz.

Dikiş yerinde kızarıklık, ısı artışı, kötü kokulu akıntı:

Dikiş yapılan alanda ısı artışı ve kızarıklık meydana gelmesi özellikle kokulu sarı-yeşil akıntı mevcut ise bir enfeksiyona (iltihap) işaret ediyor olabilir. Böyle bir durumda doktorunuza haber veriniz. Isı artışı olmadan yalnızca şeffaf ve kokusuz akıntı mevcut ise çoğunlukla enfeksiyon olmayan bir akıntı olduğu anlamına gelir. İltihap olduğu teşhis edilirse çoğunlukla antibiyotik tedavisine başlanır. Yara yerinin bakımı yapılır. Ve tedavi süreci başlar.

Dikiş yerinde kanama olması:

Sezaryenin uygulandığı gün dikiş bölgesinde hafif kanamalar yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Dikiş alanı üzerinde beyaz flaster ya da gazlı bez bulunur bu sebeple bu bez üzerinde kırmızılıklar fark edilir. Kanama çok fazla ise üzerine bir ağırlık konulur ve baskı yapılarak genellikle kısa sürede durması sağlanır. Fakat kadın taburcu olup evine döndükten sonra dikiş bölgesinden kanama olması normal değildir. Şayet kanama ya da kırmızı akıntı varsa zaman kaybetmeden doktorunuza başvurunuz.

Sezaryende estetik dikiş nasıl uygulanır?

Toplum arasında estetik dikiş ya da gizli dikiş şeklinde tabir edilen ve cilt altına dışarıdan fark edilmeyecek şekilde atılan dikişe sub-kutiküler (subkutan) dikiş denilmektedir.

Estetik dikiş uygulanışı: Çoğunlukla kendi kendine eriyen (absorbable) dikiş materyalleri kullanılmaktadır. Bu sayede dikişin ayrıyetten alınmasına gerek kalmaz. Fakat kendiliğinden erimeyen dikişlerin uygulanması da mümkündür. Bu dikişler ameliyat ardından 1 sonra alınır.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.