Yukarı

Reina Artık Tanınmış Bir Marka

Gece kulübü olarak işletilen Reina artık tanınmış bir marka olarak anılacak. Türk Patent Enstitüsü (TPE) ünlü gece kulübü Reina’yı ’Tanınmış Marka’ statüsü almaya layık görüldü. Bu statü ile birlikte Reina, TPE tarafından özel korunan markalar arasına girdi.

İstanbul’da eğlence sektörüne 2002 yılında giren Reina, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen ve ayrıcalıklı bir koruma sağlayan, sadece orijinal marka özelliği taşıyan, ürünlerinde, hizmet anlayışında kalite standardını sağlayan ve tüketici tarafından bilinir olduğu kanıtlanmış markalara verilen ’Tanınmış Marka’ tescili aldı.
TPE tarafından ’Tanınmış Marka’ olarak tescillenmesi konusunda görüşlerini dile getiren Reina İşletmecisi ve ortağı Ali Ünal, “Reina gerek ülkemizde gerekse de yurt dışında marka olmuş bir mekân… İlk kurulduğumuz günden bu yana kalite çizgimizden vazgeçmeden müşterilerimize en iyisini vermenin telaşı içindeyiz. Bu kadar çalışmanın ardından ise Türk Patent Enstitüsü Reina’yı Tanınmış Marka statüsüne kavuşturarak özel koruma altına almış oldu” diye konuştu.
Müşterileri olan Reina’nın almaya hak kazandığı ’Tanınmış Marka’ tescili ile ilgi olarak Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut ise şunları söyledi: “Genel olarak tanınmış markalar; bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, Reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım şeklinde tanımlanabilir. Hali hazırda ülkemizde bu statüye sahip sadece 725 tanınmış marka bulunmaktadır. Yaptığımız kapsamlı çalışma ve titizlikle yürütülen tescil çalışmaları neticesinde Adres Patent danışmanlığında ’Tanınmış Marka’ statüsüne sahip olan Reina böylece özel olarak korunan markalar arasında yerini de almış oldu”.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved