to top

Psikolojik Açıdan Sağlıklı İnsanın Özellikleri

 • Kişi, kendiyle uyumludur. Neyse onu ortaya koyar, çıkarcı değildir. Zorda da olsa olduğu gibi davranır, davranışları tutarlıdır.
 • Kişi içinde yaşadığı yakın ve uzak çevresiyle ilişkiler kurup sürdürebilir.
 • Sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurabilir.
 • Kendine güveni vardır.
 • Kendini olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirebilir.
 • Toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu kazanmıştır. Kişi, değerli olduğunu hissetmelidir.
 • Geleceğe dair tasarıları vardır ve bunlar için çaba gösterir. Sıkıntılara katlanır.
 • Kişinin karşılaştığı zor durumlarda başvuracağı bir güç vardır. Bu zorluğa uyabilme esnekliği gösterir.
 • Bağımsız olarak girişimler yapabilir. Kararlarını tek başına verebilir.
 • Yaşadığı çevre ve topluma ters düşmeyen değer ve inançları vardır.
 • Ruh sağlığı yerinde olan bir insanın mesleği haricinde eğlendirici, dinlendirici ve geliştirici uğraşları olmalıdır.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.