to top

Polikistik Over İle İlgili Hastalıklar ve Riskler

Polikistik over hastalığını geçiren kadınlarda bazı riskler ve hastalıklar oluşmaya başlar

1 ) Obezite (Şişmanlık)

Polikistik over sendromunda obezite hastaların ortalama %32 civarında gözlemlenmektedir. Daha çok, santral obezite olarak ifade edilen göbek bölgesinin etrafında yağ birikmesi şeklinde olur. Beş çevresinin ölçümü 88 cm üzerinde tespit edilir, aynı zamanda bel ve kalça oranında artış görülür. Obezite insülin rezistansı, glukoz intoleransı, hiperandrojenemi ve lipid metabolizmasındakii bozukluk ile alakalı olarak seyir eder.

2 ) Kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı)

Polikistik over hastalığı bulunan kişilerde, koroner arterlerde (kalp damarlarında) daralma ve bununla alakalı olarak kalp hastalıkları oranında artış tespit edilmiştir. Bundan başlıca PAI tip 1’deki (plasminogen activator inhibitor type 1) artış sorunlu olarak tutulmuştur. Aynı zamanda, polikistik over hastalarında bozulan lipid-kolesterol profili de kalp damar hastalıklarına yatkınlık meydana getirebilmektedir.

meme kanseri

3 ) Meme kanseri

Meme kanserinde artış olduğu oldukça tartışmalı bir konudur. Ancak yüksek östrojen seviyesi ile alakalı olarak bir artış olabileceğini ifade eden araştırmalar da vardır.

şeker hastalığı

4 ) Tip 2 Diabet (Şeker hastalığı)

Polikistik over hastalarında glukoz intoleransı (şeker hastalığına yatkınlık) ve aşikar tip 2 diabet (şeker hastalığı) riski artmaktadır. Polikistik overli hastaların ortalama %20 ile %40 civarında glukoz intoleransına rastlanır. Bu hastalar 40’lı yaşlarına geldikleri zaman ortalama %10 civarında diabet hastalığı ortaya çıkar. Bu sebepten dolayı, polikistik over hastalığı teşhisi yapılan kişilerde, 75 gram glukoz testi ile diabet taraması yapılmalıdır. Hamilelik durumu meydana geldiği zamanda, hamilelik ile alakalı olarak ortaya çıkabilecek olan diabet riskininde gelişmesi sebebi ile 50 gram glukoz testi yapılması gerekir. Diabet hastalığında görülen artış, başlıca polikistik over hastalarında rastlanan insülin direnci ile alakalı olarak meydana gelmektedir.

5 ) Endometrial hiperplazi ve endometrium (rahim) kanseri

Polikistik over hastalarında endometrial hiperplazi (rahim iç tabakasında kalınlaşma) ve endometrium kanseri riskinde artış görülmesinin en önemli nedeni, yumurtlama düzensizliği ile alakalıdır. Polikistik overde endometrium kanseri riski 3 kat artmaktadır. Sürekli bir şekilde yumurtlama düzensizliği bulunan hastalarda, endometrium (rahim iç tabakası) progesteron etkisinden yoksun kalır ve östrojenin etkisinden dolayı da kalınlaşmaya başlar. Bu durum sürekli ve uzun seneler boyunca devam ettiği zaman, endometrial kalınlaşma ve kanser ortaya çıkabilir. Yumurtlamanın gerçekleşmesinin ardından ortaya çıkan progesteron hormonu salgısı, rahim iç tabakası ile meydana gelebilecek kalınlaşmadan korur. Ancak polikistik over hastalarında ovulasyonun az miktarda olması ise, bu korumanın azalmasına sebep olur. Bu sebepten dolayı, polikistik over hastalarını bu tür risklerden korumak amacı ile bir takım durumlarda her ay siklik progesteron ilaç tedavisi uygulanır. Bu sayede rahim iç tabakasında kalınlaşma ile kanserin meydana gelmesi önlenir. Aynı zamanda, polikistik overde en çok karşılaşılan obezite ve tip 2 diabet de endometrium kanseri bakımından risk faktörleri arasında yer alır.

6 ) Kolesterol- lipid profilinde bozulma

Polikistik over hastalarında (kilodan bağımsız olarak) yüksek kolesterol ve lipid profilinde bozulmaya yatkınlık tespit edilmiştir. HDL değerlerinde düşüş görülür, LDL, VLDL, trigliserid, kolesterol yükselir.
7 ) Over kanseri

Kronik anovulasyonda ovulasyon döngüsü az olduğundan dolayı, over malignitelerinde azalmanın meydana gelmesi beklenmektedir. Ancak polikistik over sendromunda bunun tam tersine bir artış görülür. Bu durumun nedeni olarak da, polikistik over sendromunda yumurtalıklarda kronik mikrotravmanı rol oynadığı tahmin edilmektedir.

8 ) Metabolik sendrom
Metabolik sendrom insülin rezistansı, diabet, hipertansiyon, abdomimnal (santral) obezite, trigliserid ve kolesterol yüksekliği ile alakalı olan bir durumdur. Polikistik over hastalarında yaklaşık %25 oranında tespit edilir. Koroner kalp hastalığı riskinde artma vardır.

9 ) Abortus (Düşük)

PCOS hastaları hamile oldukları zaman, düşük yapma riski normalden daha fazladır. Bu hamileliklerde, fetal anomali oranında artış olmaz.
Burada anlatılan riskler sebebi ile poliksitik over sendromu hastalarının kilo takibi, bel çevresi ölçümü, tansiyon takibi, kolesterol takibi, diabet taraması (75 gram glıukoz testi), pelvik ultrasonografi ve endometrium kalınlığı gibi değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Burada bahsi geçen hastalık risklerini azaltabilmek amacı ile ilk olarak kilo vermek üzere, diet, egzersiz, ihtiyaç duyulması halinde ise ilaç tedavilerinin verilmesi gerekmektedir.

10 ) PCOS’DA uzun dönem komplikasyonlar
Polikistik over sendromunda (PCOS, PKO) adet düzensizliği, aşırı tüylenme, hamile olamama gibi şikayetlerin haricinde, diğer çeşitli hastalıkların ortaya çıkma riskinde artış görülür. Bu hastalıkların risklerinde artış olmasının en önemli sebebi polikistik over sendromunda ortaya çıkan insülin direncidir. Bunun yanı sıra şişmanlık, ovulasyon (yumurtlama) düzensizliği gibi durumlarında bulunması ile beraber, bazı hastalıkların artmasına sebebiyet vermektedir.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.