to top

PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK (PID)

Kadınların üst genital bölgelerinde oluşan bir hastalıktır. PID, İngilizce’de “Pelvic Inflamatory Disease” kelimelerinin kısaltılışı ile kullanılan bir terim olmakla birlikte Türkçe’ye Pelvik İnflamatuar Hastalık (PIH) olarak çevrilebilir.

Tanım olarak uterus (rahim), tüpler, overler (yumurtalıklar) ve bu organlara ait bağ ve zarların enfeksiyonunu anlatmak için kullanılmaktadır.

PID, bu gün için kadınları etkileyen en yaygın ve ciddi hastalıklardan biridir. Sıklıkla doğurganlık çağındaki, seksüel olarak aktif olan kadınları etkiler ve her 7 kadından biri hayatları boyunca en az bir kez bu hastalığa maruz kalarak tedavi görmektedir.

PID, kısırlığın önlenebilir nedenleri arasında da en yaygın olanıdır. Bu enfeksiyon karın içinde ve özellikle tüplerde yapışıklıklar meydana getirmek suretiyle kısırlığa yol açabilirler. PID geçiren her kadın kısırlık riskini artırmış olur ve bu risk her PID geçirildiğinde yaklaşık olarak iki kat daha artmaktadır.

PID, ihmal edildiğinde kadınlarda ölüme neden olabilmektedir. Amerika’da her yıl PID e maruz kalan bir milyon kadından yaklaşık 250.000 i hastaneye yatarak tedavi altına alınmaktadır. Bunlardan binlercesi ağır enfeksiyon nedeniyle cerrahi operasyona yönlendirilmektedir.

Amerika’da her yıl ağır PID enfeksiyonu nedeniyle 150 den fazla kadın ölmektedir. PID in en sık nedeninin seks yoluyla geçen hastalıklar olduğu düşünülmektedir. Bu enfeksiyonlardan en sık PID e neden olanlar ise gonore ( bel soğukluğu ) ve clamydia enfeksiyonlarıdır. Tedavi edilmediği taktirde bu enfeksiyonlar PID e neden olabilirler.

PID, genellikle iki aşamada gelişir. İlk olarak etken mikro organizma serviksi (rahim ağzını) enfekte eder. Daha sonra, servikal enfeksiyon oluşmuş kadınların % 10 unda enfeksiyon uterus, tüpler, overler (yumurtalıklar) ve karın boşluğuna kadar yayılır. Enfeksiyonun serviksten diğer organlara nasıl yayıldığı tam olarak bilinememektedir.

PID in daha az sıklıkta görülen diğer sebepleri ise; tıbbi ya da hijyenik yolla olmayan düşükler (buna steriliteye dikkat edilmeden yapılan küretajlar da dahildir) , normal doğum sonrasındaki işlemler sırasında steriliteye dikkat edilmemesi veya herhangi bir vajinal enfeksiyon (özellikle seks yoluyla geçen enfeksiyonlar) varlığında spiral takma girişiminde bulunulması.

PID genellikle birden fazla seks partneri olan genç kadınlarda (25 yaşından küçük) görülür. Seks yoluyla geçen hastalıklardan birini bulunduran kadınlar ya da daha önce bir kez PID geçirmiş olan kadınlarda yeniden PID oluşma riski daha fazladır.

Erkek eşlerinin birden fazla seks partneri olan kadınlar, kendileri tek eşli olsalar bile PID yönünden yine de artmış bir riske sahip olacaklardır.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.