Yukarı

Normal Doğumun Bebeğe Faydaları

Vajinal yolla yapılan doğuma normal doğum denir. Bir çok anne adayının da bildiği gibi, sezaryen ameliyatı ile yapılan doğuma göre normal doğum avantajları göz ardı edilemeyecek faydalar içerir. Üstelik artık anne adaylarının epidural anestezi sayesinde epidural normal doğum yapabildiği düşünüldüğünde normal doğumun yararlarının altını tekrar çizmek gerekmektedir.

Solunum Sıkıntısı Riski Azalıyor

Doğuma yaklaştıkça anne karnında bebeğin akciğerlerinde bulunan suyun atılma işlemi başlar. Normal doğumda vajinal kanaldan geçen bebeğin akciğerlerinde baskı oluşur. Bu basınç sonucu ciğerlerdeki amnion sıvısı atılır. Bu işlemin yararı ile bebeğin ilk aylarda solunum sıkıntısı gelişme riski daha azalır. Öyle ki sancı başlamadan yapılan sezaryen doğumlarda bu risk oldukça yüksek. Normal doğumla dünyaya gelen bebeklere göre solunum güçlüğü riski 7 kata kadar artabilmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki sezaryen ile doğan bebeğin doğum sonrası solunum sorunları olmasa dahi ileride astıma yakalanma riski azaltmaz.

Bağışıklık Sistemi Daha Güçlü Bebekler

Normal doğum esnasında vajinal doğum kanalından geçen bebeğin ağzı ile temas ettiği çeşitli bakteriler bebeğin bağışıklık sisteminin gelişmesini tetikler. Bu nedenle normal doğumun bebeklerinden bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri uzmanların ortak görüşüdür.

Normal Doğum Bebeğin Anneyle Olan Bağını Arttırıyor

Doğumun sonlarına doğru bebekte bazı hormonal değişiklikler meydana gelmektedir. Normal doğumun sonlarında gelişen bu dalgalanmaların bebeğin anne olan bağını kurmasında yararlı olduğu düşünülmektedir. Bebeğin kordon kanında bulunan endorfin (mutluluk) hormonu normal doğum sırasında salgılanmaktadır. Doğum anında endorfin salgılanması bebeği dış dünyaya (ortama) hazırlamaktadır. Aynı zamanda normal doğumda bebeğin anne ile gerçekleşen cilt teması da bebeğin anneye bağlanmasını kolaylaştırmaktadır.

Beslenme ve Emzirmeye Olumlu Etkileri

Yapılan araştırmalarda normal doğum bebeklerinin anne memesini emme kabiliyetlerinin daha yüksek olduğu, memeye masaj yapıp beslenmeyi kontrol edebildiği gözlenmiştir.

Bebeğinizin Yoğun Bakıma Alınma Olasılığı Daha Düşüktür

Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerin doğumun hemen ardından yoğun bakıma alınması sezaryen ile doğan bebeklere oranla daha düşüktür. Her ne kadar bu durum riskli gebeliklerde sezaryen ile yapılmasından dolayı görünse de istatistik olarak avantaj normal doğum yapan bebeklerin lehine olduğu görülmektedir.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved