to top

MEKONYUM ASPİRASYONU

BEBEĞİN ANNE KARNINDA KAKASINI YUTMASI

Bebek anne karnında birşey yemediği halde barsaklarında dışkı olmaktadır çünkü bebeğin mide ve barsak sistemindeki salgılar, safra salgısı, lanugo denen tüyler, verniks kaseosa, mukus ve amnios sıvısı mekonyum denilen dışkının oluşmasını sağlar.

1 ) Hiperekojenik Bağırsak Nedir?

Hiperekojen intestin olarak ta ifade edilen hiperekojen bağırsak görüntüsü, anne karnında olan bebeğin bağırsak ekojenitesinin artmasını ifade eder. Ekojenitesi artmakta olan bağırsaklar, çevresinde bulunan diğer doku ve organlara göre daha açık renkli ve parlak görünürler. Normal şartlarda, bağırsakların ekojenitesi karaciğerden daha çok, kemikten ise daha azdır. Hiperekojen intestinde ise, bu ekojenite yani parlaklık farklı seviyelerde yükselmiştir. Genel olarak bağırsakların büyük bir kısmında ( büyük bir çoğunluk ile tamamında )ekojenitenin artması ile alakalı olarak, karın içerisinde yagın hiperekojen intestin bulgusuna rastlanır. Aynı zamanda ekojenitesi artmakta olan bağırsaklar, kimi zaman bebeğin karnında ayrı bir kitle şeklinde de gözlenebilmektedir.

2 )Hiperekojenik Bağırsağın görülme sıklığı nedir? Tanı ne zaman koyulur?

Hiperekojen bağırsak görüntüsü, hamileliklerin ortalama olarak %1’lik kısmında rastlanmaktadır. Tanı, daha çok hamileliğin ikinci trimesterde konur.

3 )Hiperekojenik Bağırsak tanısının konmasının ardından, izlenmesi gereken yol nedir?

Tanı konması durumunda fetus genetik ultrasonografi anlamında dikkatlice değerlendirilmelidir. Çünkü hiperekojen barsak görüntüsü normal fetuslar ile kıyaslandığı zaman,Trizomi-21 (Down Sendromu)’lu fetuslarda daha fazla görülür. Anne adayının yaşından veya uygulanan tarama testleri sayesinde, sahip olduğu riski ortalama 6 veya 7 kat artırır. Buna benzer bir şekilde Trizomi-21 teşhisi yapılmış olan fetusların yaklaşık %1 ile %2 lik kısmında, hiperekojen bağırsak bulgusuna rastlanabilir. Hiperekojen bağırrsak görüntüsüne ilave olarak NT artması, kısa kol-bacak kemikleri, kalpte hiperekojen odak bulunması, renal (böbrek) anomalileri, parmak anomalileri vb anomalilerin bulunması halinde, Trizomi-21 il karşılaşma ihtimali daha fazla artmaktadır. Bu sebepten dolayı, hiperekojen bağırsak görünümü halinde Trizomi-21 için ultron markerleri dikkatli bir şekilde aranmalıdır.

4 ) Karşılaşılan anomali ve patolojiler nelerdir?

Hiperekojen intestin teşhisi konan olguların ortalama %1 ile %2 lik kısmına, infeksiyonlar sebep olabilir. İnfeksiyon etkeni olarak en fazla Cytomegalovirus (CMV) ile karşılaşılmaktadır. Aynı zamanda, toksoplazma, influenza, parvovirus gibi diğer faktörlerde, fetal infeksiyona sebep olan etkenler içerisinde yer almaktadır. İnfeksiyon oluşması neticesinde, hiperekojen bağırsak görünümü bulunması halinde daha çok mikrosefali, kafaiçi kalsifikasyonlar, ventrikülomegali, hidrops (fetusun vücut boşluklarında sıvı toplanması), büyüme ve gelişme geriliği gibi ilave anomali ve patolojilere rastlanmaktadır.

Hiperekojen bağırsak görünümü ile akla gelebilecek bir başka problem ise, kistik fibrozdur. Kistik fibrozlu hastaların yaklaşık %11 inde, hiperekojen bağırsak görünümü bulunmaktadır. Aynı zamanda hiperekojen bağırsak görünümü tanısı konan anne adaylarında, bebeğin büyüme ve gelişme geriliğine daha fazla rastlanacağı da unutulmamalıdır.

Hiperekojen barsak görüntüsü teşhis edilen anne adaylarının, ortalama olarak %10 unda, bebeğin kan yutmasının bu duruma sebebiyet verdiği de ifade edilmektedir.

5 ) Bu anomalilerin sebepleri nelerdir?

Hiperejenik bağırsak alanları izlenen fetusların büyük bir kısmında (yaklaşık %50 ile %80) bir sorun meydana gelmez ve gayet sağlıklı olurlar. Ancak çok az da karşılaşılsa, aşağıdaki anomaliler ile bir alakası olduğu da belirtilmiştir.

– Down sendromu ve diğer kromozomal anomaliler
– Kistik fibrozis
– CMV gibi enfeksiyonlar
– Barsak tıkanıklığı
– Amnion suyu içerisine kanama olması ve fetusun bunu yutmasından kaynaklanabilir
– Özellikle ileri aylarda barsaklardaki mekonyum da bu görüntüyü verebilir
– Koryoamniyonit (amnion sıvısı ve zarlarının enfeksiyonu) varlığında amniyon sıvısındaki gaz yapıcı bakterilerin yutulması da bu görüntüye neden olabilir

6 ) Tedavi Nasıl Sağlanır?

Seri ultrasonografik değerlendirmeler ile beraber, bebeğin büyüme ve gelişmesi gözlenmelidir. Büyüme ve gelişme geriliği saptanmış olan anne adaylarında, ultrosonografik takibin içerisine Doppler değerlendirmeleri de takviye edilmelidir. Hiperekojen bağırsağın şu an için tedavisi yoktur.

Ancak ilave anomali veya patolojisi görülen olgularda, bu ilave problem ile alakalı olarak tedavi ve bazı zamanlarda ise erken doğuma ihtiyaç duyulabilir.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.