Yukarı

Kız ve Erkek Çocuk Arasındaki Farklar

Yaratılış itibari ile her çocuk birbirinden farklıdır. Fakat kız ve erkek çocuklar birbirinden tamamen ayrı karakterlere sahiptirler. Bunu bilmenizin çocuğunuzu daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Bu durum özellikle farklı cinsiyette çocuklara sahip ebeveynler için önemlidir. Böylece çocukları birbirleri ile kıyaslamazsınız. Örneğin erkek çocuklarının beyni kız çocuklarına göre daha yavaş gelişme gösterir. Ayrıca kızların beyninde daha fazla seratonin salgılanır bu da saldırganlığı engelleyen bir hormondur. Erkeklerde ise daha fazla testesteron hormonu salgılandığından saldırganlığa daha yatkındırlar.

 

Kız ve erkek çocuklar arasındaki genel farklılıklar şöyledir;

  • Erkek çocuklar bir işe odaklanmayı tercih ederler ve işleri kesildiğinde saldırganca davranabilirler.
  • Kızların motor aktiviteleri daha yavaştır, daha az güç harcarlar fakat daha uzun süre devam ederler.
  • Erkek çocuklar daha geniş alanlarda oyun kurarlar ve dışarıda olma ihtiyacı duyarlar.
  • Kızların objelere olan ilgisi kısa ömürlü olur ve çabuk geçer.
  • Kızlar beş duyu organlarının tamamını daha iyi kullanırlar.
  • Kızlar beş ayından itibaren genel gelişimlerinde erkek çocuklarından altı ay kadar önde giderler.
  • Erkek çocuklar kendilerini fiziksel olarak güçlü hissettiğinden kıran kıra olan oyunlara meyillidirler.
  • Kendini yeterli ve güvende hisseden erkek çocuklar, bağımsızlıklarını kızlardan daha erken ararlar.

 

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort