to top

İYİ HUYLU (BENİGN, SELİM) MEME HASTALIKLARI

Birçok kadının memesinde iyi huylu kitleler oluşabilir.

1 ) Benign ( iyi huylu, selim ) meme tümörü nedir?
Benign (iyi huylu) meme kitleleri;
-Fibrokistik değişiklikler
-Fibroadenom
-Meme kistleri
-Yağ nekrozu

Olmak üzere 4 grupta incelenmektedir.

En sık rastlanan benign meme hastalığı, fibrokistik değişikliklerdir. Bu daha çok 21 yaşından küçük olan grupta %10 sıklıkta, menopoz dönemi öncesi dönemde ise, daha sık bir şekilde görülür.

2 ) Belirtileri nelerdir?

En çok yakınma, ağrı ve hassasiyettir. Daha çok adet döneminin 7 ve 14. günlerinde meydana gelmektedir. Ağrı sebebi ise daha çok süt bezlerinde meydana gelen genişleme, iltihap ve ödemden kaynaklanmaktadır.

3 ) Neden meydana gelir?

Neden meydana geldiği bilinmemektedir. Bu durum bir hastalıktan daha çok, artık normal bir değişiklik olarak kabul edilmesi gereken bir durumdur.

iyi huylu meme tümörü

4 ) Tedavi nasıl gerçekleştirilir?

Tedavisinde %70-90 OKS (doğum kontrol hapı) ile belli oranda yarar sağlanmıştır. Asetaminofen, aspirin gibi ilaçların yarar sağlayabileceği tahmin edilmektedir.

Metilksantin(çay, kahve, çikolatanın içerisinde bulunur) tüketimin çok olması halinde, hastalığın daha çok görülmesine sebebiyet verdiği de tahminlerin arasında yer almaktadır.

5 ) Fibroadenom

25 yaş altında çok sık görülmektedir. Aynı zamanda yavaş büyüyen bir tümördür. Ele gelme, büyüme psikolojik olarak hastayı etkileme durumunda kor-eksizyonel biyopsi (kitlenin çıkarılması ile patolojik olarak değerlendirilmesi) tanı ve tedavi yoluna gidilir. Kanserin çok az da olsa eşlik etme olasılığı vardır.

6 ) Meme kistleri

Daha çok, pre-post menopoz dönemine girmiş olan kadınlarda rastlanır. Fizik muayene esnasında, solid (katı) kitleden ayırt edilemesi oldukça zor hatta imkansızdır. Tanısı ise, ultrasonografi ile beraber, kist aspirasyonu (boşaltımı) ile konulur.
Kist aspirasyonu ile kaybolmaz ve 1.5 ay içerisinde yeniden tekrarlar ise, USG de komplike (düzensiz sınırlı-heterojen) kist olarak değerlendirilirse cerrahi yönteme başvurulur.

7 ) Yağ nekrozu

Daha çok, meme travması sonucunda karşılaşılmaktadır. Bunun yanı sıra, meme biyopsisi enfeksiyon, meme cerrahisi, radyoterapi gibi sebepler ile de meydana gelebilir. Memenin her yerinde görülebilmesinin yanı sıra, en çok meme ucu bölgesi çevresinde rastlanır. Fizik muayene ve mamografide kanserden ayırımı güçtür. Daha çok deride kalınlaşma, çekinti yapan düzensiz kenarlı, sert, mobil (hareketli) olmayan ağrısız kitle şeklinde kendini gösterir, travma belirtisi varsa izlem yoluna gidilir. Travma ile alakalı kesin bir bulgunun tespit edilememesi durumunda, eksizyonel biyopsi (kitle çıkarımı) yoluna gidilir.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.