to top

Genetik testlerin önemi

Genetik analizler hastalıklara yatkınlık veya tam teşhis konmasının yanında, özellikle ilaç dozajlarının belirlenmesine de büyük katkı sağlamaktadır.

Gelişen teknoloji ile birlikte artık birçok genetik hastalığın tanısının konulabildiğine dikkat çeken Doç.Dr. Korkut Ulucan, “Genetik analizler hastalıklara yatkınlık veya tam teşhis konmasının yanında, özellikle ilaç dozajlarının belirlenmesine de büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Moleküler biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Korkut Ulucan, gelişen teknoloji sayesinde artık hastalıkların teşhis ve tedavisi aşamasında önemli bir aşama kaydedildiğini belirterek özellikle genetik testlerin hastalıklara yatkınlık veya tam teşhis konulması aşamasında büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Doç.Dr. Ulucan, şunları söyledi:

“Gelişen teknoloji ile birlikte artık bir çok genetik hastalığın tanısını koyabilmekteyiz. Böylece hastalığın tedavi sürecini de hem hızlandırmış hem de uygulanacak tedavinin etkisini artırabiliyoruz. Gerek araştırma hastanelerinin genetik laboratuvarları, gerek üniversiteler ve gerekse genetik tanı merkezleri bu teknolojiye sahipler.

Sadece tanı değil, tedaviye de yön veriyor

Genetik analizler hastalıklara yatkınlık veya tam teşhis konmasının yanında, özellikle ilaç dozajlarının belirlenmesine de büyük katkı sağlamaktadır. Kemoterapi olsun, psikoterapi olsun bu tip hastalıkların tedavilerini de bu testler yönlendirebilmektedir. Hayatları boyunca sadece bir kez yapılacak testler ile birçok önemli bilgi klinisyenlerce elde edilirken bireylerin hastalıklara yatkınlıkları hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Ülkemiz teknolojinin değil, uygulamanın gerisinde

Halen bu tip testler, özellikle ülkemizde biraz pahalı. Vergilendirme sistemi ve bu testler için gerekli demirbaş ve sarf malzemenin çoğunun yurt dışından sağlanması, bu tip testlerin maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Ancak gün geçtikçe, yeni test sistemlerinin gelişmesi ile birlikte bu analizler ucuzlamaktadır.

SGK şimdilik çoğu analize destek sağlamamaktadır ancak inanıyorum ki bu tip testler giderek yaygınlaşacak önemi daha da artacak, tedavi masrafları ve sürecini kısalttığı anlaşılınca SGK gerekli önem ve desteği hastalara sağlayacaktır.”

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.