to top

Erkek Çocuklarda Cinsellik Eğitimi?

Anne babalar çocuklarının cinsellik ile ilgili sorduğu her sorudan korku duyar. Çünkü cinselliği kendileri gibi anladıklarını sanırlar. Fakat çocuk bu konuda hiçbir şey bilmez. Anne ve babalar çocuğunun cinsel soruları ile karşılaştığında panik yapmadan ve onun yaşına göre, detay vermeden cevaplamalıdırlar. Ona yanlış verilen her bilgi yanlış bir cinselliğe iter çocuğu.

Genellikle çocuklar 3 yaş civarında cinsel sorular sormaya başlarlar. Çocuk sormaya başladığı an cinsel eğitimi de başlamış demektir. Fakat her yaşta sorulan cinsellik soruları farklıdır dolayısıyla cevaplar da yaşlara uygun olmalıdır. Dolayısıyla çocuğa ne detaylı cevap verilmeli ne de geçiştirme cevaplar verilmelidir.

Erkek çocuklarına 9 yaş civarında ıslak rüyalar ile ilgili babanın bilgi vermesi gerekir. Bunun normal bir süreç olduğunu ve her erkek çocuğunun başına geldiğini baba oğluna anlatmalıdır.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.