Yukarı

ENTEGRE TEST NEDİR?

Gebelikte entegre test (entegre tarama testi) iki testin ardışık yapılması şeklindedir.

Entegrasyon Testi Nedir?

Hamilelik döneminde yapılan entegre test, Down sendromlu hamilelikleri saptayabilme başarısı en fazla ve en güvenilir testtir. Down sendromlu olan bebeklerin yaklaşık %92’si, tam entegre test ile belirlenebilir. Serum entegre testte bu oran yaklaşık %89’dur.

Entegre testin neticesinde göre, bebekte Down sendromu (trizomi 21) ve Edwards sendromunun (trizomi 18) risk oranı belirlenir. Sonucun yüksek riskli çıkması halinde, bebekte hastalık tehlikesinin varlığından bahsedilir. Ancak bebek tamamı ile normal de doğabilir. Bu sebepten dolayı, net sonuç alabilmek için, amniosentez yapılması gerekir. Bu test ile AFP ölçümü yapıldığından dolayı, bebekte nöral tüp defekti riskinin oranı da belirlenebilmektedir.

2 ) Entegre testin türleri nelerdir?

Basamaklı Tarama Testi (Sequential Screening Test): Hamilelik döneminin 11 ile 14 haftaları arasında, NT ve PAPP-A veya NT, PAPP-A ve B-HCG değerlerine bakılır. Sonuçta Down sendromu riski görünen kişilere, amniosentezin yapılması tavsiye edilir. Down sendromu riski normal çıkanlara ise, 16 ile 20 haftalar arasında dörtlü test yapılarak yukarıdaki gibi entegre test sonucunun belirlenmesi sağlanır.

Şartlı Tarama Testi (Contingent screening test): Bu test ile basamaklı tarama testten farklı olarak riski az olan hastalara başka bir testin yapılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Basamaklı tarama testinde olduğu gibi riski yüksek olan kişilere aynı şekilde amniosentez yapılması tavsiye edilmektedir. Yapılan testin sonucu orta riskli olan anne adaylarına ise 16 ile 20 hamilelik haftaları arasında dörtlü test yapılır.

3 ) Entegre Testin Yapılmasında Ön Koşullar Nelerdir?

Entegrasyon test yapılmadan önce, unit testin başarılı bir şekilde yapılmış olması gerekmektedir.
Entegrasyon testi adımları
Test planının oluşturulması
Test case ve test verilerinin oluşturulması
Mümkün olduğu müddetçe, test scriplerinin oluşturulup çalıştırılması
Bileşenler entegre edildiği zaman, test case lerin çalıştırılması
Hata bulunması halinde, kodun yeniden test edilmesi
Bileşenlerin başarı ile entegre edilmesi
4 ) Entegrasyon test planı nedir?

Test nasıl gerçekleştirilecek
Listedekilerin testi
Roller ve sorumluluklar
Testin başlaması için önkoşullar
Test ortamının hazırlanması
Varsayımlar
Test başarı ile gerçekleştikten sonra ne yapmalı
Test başarısız olursa ne yapmak gerekir.
Entegrasyon testleri yazılım yaşam döngüsünde en önemli adımlardandır. Farklı bileşenlerin birlikte çalışması test edilmektedir.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort