to top

DOĞUMDAN SONRA BEBEĞİN KAFASINDA ŞİŞLİK OLMASI

Bebeklerin kafasında, dünyaya gelir gelmez ya da doğduktan birkaç gün sonra bir şişlik görülebilir.

Bu durum çeşitli sebepleri mevcuttur. Bunlardan en yaygın olarak görülen sebepleri ise:kaput suksadeneum ve sefal hematomdur.

Kaput suksadenum nedir?

Bebek doğum kanalına girdiği zaman ve buradan ilerlediği zaman normalde başı önde olur. Bu sebeple de başına doğru bir basınç meydana gelir. Doğum sırasında başın önündeki en mühim engel, rahim ağzı olmaktadır. Baş, rahim ağzının açıklık olan bölümünden ileriye gitmek için zorluk çeker. Bu zorluk arttıkça rahim ağzı tarafından başa uygulanan basınç turnike etkisine sebep olur. Bu sebeple de ortada kalan alanda sıvı birikir. Bundan dolayı da ileriye doğru çıkıntı şeklinde şekil bozukluğu gözlemlenir.

Üzerine parmak ucuyla bastırılır ve parmak çekilirse, çukurlaştığı izlenebilir. Toplum arasında, bebeğin başında su toplanmış, şeklinde tabir edilir.

Kaput suksedaneum çoğunlukla herhangi bir komplikasyona sebep olmadan doğumdan sonra iki üç gün içerisinde kendi kendine düzelir. Tedavi gerektiren bir durum değildir.

Kaput suksadenum ve sefal hematom çoğunlukla normal doğum aşamasında doğum yolunda ilerlemesi, bebeğin kafasına gelen basınç sonucunda ya da vakum, forseps gibi doğuma müdahale aletleri sebebiyle oluşur. Sezaryen olarak yapılan doğumlarda nadir olarak gözlemlenir.

Kaput suksadenum oluşma riskini arttıran faktörler:

Amnion suyu kesesinin miyadından önce açılması
İri bebek
Doğumun uzaması
Doğumun zor geçmesi
Vakum, forseps gibi yöntemler
Molding Nedir?

Molding, bebeğin kafasında uzunlamasına bir şekilde şekil bozukluğuna sahip olmasıdır. Doğum kanalında ilerlerken, bebeğin kafası, basınç sebebiyle çeşitli şekil bozukluklarına sahip olabilir. Doğum kanalından geçerken, kafatasını meydana getiren kemikler, üst üstte gelebilir. Aralarında olan boşluklar dolabilir. Bu sebeple de bebeğin kafası yanlardan basık olur. Uzunlamasına bir şekil bozukluğu gözlemlenir. Basınç kaynaklı meydana gelen bu durum, tedavi gerektirmeyen ve kendiliğinden düzelen bir durumdur.

Sefal hematom nedir?

Bebeklerin kafasında meydana gelen bir travmadır. Bu travmada kan, sıvı periost adı verilen kemik zarının altında toplanmıştır. Şişlik yalnızca tek kafa kemiği ile sınırlı kalır. Bu sebeple de kemikleri eklem yerlerini geçmez. Genellikle kafanın yan taraflarında gözlemlenir. Yavaş ilerleyen bir sorundur, bu sebeple bebek dünyaya gelir gelmez, gözlemlenmez. Doğumdan sonra birkaç saat içerisinde fark edilir. Başlangıçta ele sert gelir.Zaman ilerledikçe yumuşamaya başlar. 2 hafta ve 3 ay içerisinde kendiliğinden geçer. Tedavi gerektirmez.

Subgaleal hematom nedir?

Doğumun gerçekleşmesi ardından 2., 3. Günlerinde bebeğin kafasında kemik dokular tarafından sınırlanmış ve dokunma ile beraber çalkantı hissi (flüktüasyon) veren bir şişliğin oluştuğu görülebilir. Doğum aşamasında yaşanan travma kaynaklı olarak kemikle kemik zarı (periost) arasında kan birikmesi anlamına gelir. Çoğunlukla iki ay içerisinde kendiliğinden düzelmektedir.

Şayet mikrop kapma durumu söz konusu olur ise, antibiyotik tedavisine başlamak gerekebilir.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.