to top

Çocuklarda Davranış Bozukluklarının Sebepleri

Davranış bozuklukları, çocuğun ruhsal ve bedensel sebeplere bağlı iç çatışmalarını davranışlarına aktarmasıyla ortaya çıkmaktadır. Hırçınlık, agresiflik, inatçılık, yalan, çalma, küfür gibi davranışlar da bu kategoriye girer.

Çocuklarda davranış bozukluklarının sebepleri

  • Dikkat çekmek: Çocuğa yeterli ilgi ve sevgi gösterilmezse davranış bozuklukları görülebilir.
  • Ebeveynlere karşı güç kazanma arzusu
  • İntikam alma arzusu: Bilhassa dayak yiyen, sevgi verilmeyen çocuk anne babasından intikam almak ister.
  • Yetersizlik: Çocuk kendine güvensizse davranış bozukluğu geliştirir. Anne babanın aşırı koruyucu olması, gerektiğinden fazla özen gösterilmesi kendine güvensiz çocuklar ortaya çıkmasına sebep olur.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.