Yukarı

Bedeninizle Huylarınız Arasındaki İlişkiyi Biliyor Musunuz?

 • Boyu uzun olan saf akıllı olur.
  Boyu kısa olanın hilesi çoktur.
  Orta boylu olan kişi akıllı ve güzel huylu olur.

 

 • Saçı sert olan keskin zekalı olur.
  Saçı yumuşak olan akılsız ve arsız olur.
  Saçı sarı olanın işi gücü kibir ve gazaptır.
  Saçı kara olanda sabır vardır.
  Saçı kumral olan ise güzel, huyca eşsizdir.
  Saçı seyrek olan bilgili ve kibar bir kişidir.
  Saçı çok olan kadının anlayışı kıt olur.

 

 • Başı küçük olan kişinin akılıda az olur.
  Başı büyük olanın aklı çok olur.
  Başının üstü yassı olan keder çekmez.
  Başının cildi sağlam olan hayır işler; kötülük yapmaz.
  Başı kel olan kötü huylu olur.

 

 • Alnı dar olanın ahlakı da dar olur.
  Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur.
  Alnı enli olan kötü huylu olur.
  Alnı düzgün olan emniyetlidir.
  Alnı kırışıksız olan şüphesiz tembel olur.

 

 • Kulağı büyük ve enli olan cahil ve tembel olur.
  Kulağı küçük olan hırsızdır.
  Kulağı orta boylu olan ise dürüsttür

 

 • Alnındaki kırışık uzun olan anlayışlı olur.
  Kırışığı az olan cömert olur.
  Kaşları arası kırışık olan kişi baştan sona gam yüklüdür.
  Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir.
  Kaşı çok kıllı olan gönlü kırık ve kederli olur.
  Kaşı açık olan dürüsttür
  İnce kaş güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur.
  Kaşı yay gibi olan dilberdir.

 

 • Gözün çukur ve küçük olması kibirlilik alametidir.
  Kara gözlü olan kişiler itaatkar olur. Gözün kanlı olması ise yiğitlik alametidir.
  Gözleri mavi olan zekidir. Ela gözlü edepli olur.
  Gözü küçük olan hafif bir kişiliğe, gözü büyük olan kibar olur.
  Gözü şişkin olan kıskanç olur.Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur.
  Yarı kapalı gözlü olan yaramaz ve çirkin olur.Bakışı gevşek olan ise süslü olur.
  Noktalı göz ok gibidir. Çok nazar değdirir.
  Tek gözlüye yakın olma; sık bakan ise emniyetli sayılmaz.
  Şaşıya hiç bakma ki sana kötü düşünerek bakar.
  Gözü güleç olan güzel olur. Kirpiği sık olan ise eşsizdir.

 

 • Yüzü büyük olan hastalıklıdır. Küçük yüzlü olmak ise kibir alametidir.
  Yüzü şişkin olan akılsız; yassı olan güzel olur.
  Yüzü sıska olan borcuna sadık değildir. Yüzü etli olan ise sıkıntı verir.
  Yüzü hayli uzun olan konuşurken yalan söyler.
  Yüzü sert olanın genellikle sözü acı olur.
  Yüzü yuvarlak olmalıdır. Dolunaydan parlak olmalıdır.
  Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlık bulur.
  Yüzü kırmızı olan edeplidir. Esmer olan ise zeki olur.
  Yüzü sarı olan hastalıklı; siyaha çalan ise tevekkel olur.
  Gözleri mavi ise ondan uzak olmaya bak.
  Rengi ortada olan yüz hem ak hem kızıl olur (yanak ve alın).

 

 • Burun biraz uzun ise anlayışsızdır.
  Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur.
  Burnunun ucu top olan kişi neşeli olur.
  Burnunu ucu ağzına yakın olan adamdan kendini sakın.
  Burun delikleri geniş olursa, kibir ve kıskançlık olur.
  Burnunun iki kanadı hareketli olan kişide hüzün ve inat bir aradadır.
  Burnu geniş olan kişide şehvet hastalık halini almıştır.
  Burnu eğri olan kişi yardım etmeyi sever.

 

 • Ağzın küçük olması güzelliktendir ama, böyle kişi korkak olur.
  Ağzı büyük olan yiğit; eğri olan ise kötüdür.

 

 • Burnundan konuşan kişinin bu özelliği kibrini gösterir.
  İnce sesli erkeğin işi gücü şehvettir.
  Erkek sesli kadın ise çoğunlukla yalan söyler.

 

 • Sözü hızlı söyleyenin anlayışı yüksektir.
  Sözü kaba olan yardım sever olur.
  Sesi çatal olan kötülük yapar.

 

 • Gülüşü çok olan kişide utanma beklenmez.
  Yüzü güleç ve sözü tatlı olan kişi mübarek kişidir.

 

 • Kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder.
  Dudak etli olursa sahibi kızgın ve sıkıntı veren olur.

 

 • Dişleri iri olan kişi çoğunlukla kötülük yapar.
  Dişi orta irilikte olanın işi doğruluk ve ferahlıktır.

 

 • Kokusu güzel olanın huyu da hoş olur.
  İnce çeneli erkekte akıl az olur.
  Çenesi geniş olan kişi sert ve kaba olur.
  Çenesi orta halli olan akıllı ve güzel olur.

 

 • Sakalı uzun kişi hünersiz olur.
  Sakalı sık olan sıkıntı verir. Öyleleri sözü uzatırda uzatır.
  Kara ve seyrek sakal zekaya delildir.
  Hiç sakalı olmayan kösenin hilesi pek çok olur.
  Sakalı yuvarlak olan kişi olgundur.
  Kafası geniş olan ahmak olur.

 

 • Boynu uzun olan kişide olgunluk az olur.
  Boynu ince olan cahil olur.
  Boynu kalın olan kişi oburdur.
  Boynu kısa olanın hilesi çoktur.
  Boynu orta uzunlukta olan kişi hayır işler.

 

 • Her yeri orta olan kişi hiç şüphesiz bir dilber olur.
  Omuzu sivri olan azılı hırsız olur.
  Eğri omuzlu kişinin ise işi eğriliktir.
  Kısa omuz bilgisizlerde; düşük omuz aşağılıklarda bulunur.
  Orta halli olan omuzun sahibi hemen sırları anlayıverir.

 

 • Kolu eğri ve kısa olan kişi kötü olur.
  Bileği uzun olursa istenmeden bahşişler dağıtır.

 

 • El küçük olursa eşi olmayacak kadar güzeldir.
  Parmağı uzun olan hünerli ve bilgili olur.
  Parmağı yumuşak olan hiç şüphesiz çok zeki olur.

 

 • Tırnağı geniş olmayanı her zaman sevebilirsin.
  Tırnağı yuvarlak ve çizik olan kişi acımasızdır.
  Tırnağı yassı ve düz olanın eli beceriklidir.

 

 • Göğsü çıkık olanın huyu kötüdür.
  Göğsü dar olan sıkıntı çeker.
  Göğsü geniş olanın gönlü hiç üzüntülü olmaz.
  Göğüs ve omuzlardaki kıllar cesarete delildir.

 

 • Eti orta olanın teninde canı uyumludur.
  Eti hoş ve latif olan bilge ve kibar olur.
  Eti katı olanın kabalığı da kuvvetlidir.

 

 • Arkası yassı olan kişinin tek işi eğlencedir.
  Sırtı kamburumsu olan kişinin ahlakı çirkin olur.
  Sırtı geniş olanın kuvveti çok olur.

 

 • Beli ince olan şekilden şekle girebilir.
  Karnı büyük olan akılsızdır; küçük olan ise efendidir.
  Karnı büyük ve kısa olanda kötü huyluluk ve zorbalık vardır.

 

 • Dizi büyük olan kişi yükü fazla yüklenir.
  Ayağı sert olanın bağışlaması yoktur.
  Topuğu etli kadın cilvelidir.

 

 • Ayağı yufka olan dilber olur.
  Ayağı kalın olan adam kahramandır.
  Ayağı geniş olan kişi, zülüm yapar.
  Ayağı uzun olan kişi utanma bilir.

 

 • Parmağı uzun olan anlayışlı ve bilgili olur.
  Adımı dar olanın gidişi güzel olur.
  Çünkü salınarak yürür ve akıl ona hayran olur.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort