Yukarı

Bebeklere yapılması gereken aşılar

Bebeklerin daha çabuk gelişmesi ve gelecekte bir takım hastalıklara karşı daha sağlıklı ve güçlü olabilmeleri için zamanında olmaları gereken çok önemli aşılar vardır. Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu, kronik karaciğer hastalığı ve hepatosellüler kansere yol açabilen önemli enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı ile korunma sağlanabilir.

Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu, kronik karaciğer hastalığı ve hepatosellüler kansere yol açabilen önemli enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı ile korunma sağlanabilir. O nedenle doğumdan itibaren bebeklerin hemen aşılanması önerilmektedir. Bakıcıdan da bulaşabilir! HBV’ü kontamine (enfekte) kan ve kan ürünlerinden, cinsel temas yoluyla anneden doğan bebeğine bulaşabilir. Virüs tükürük, ter, gözyaşı gibi başka sıvılardan da geçebilir. Enfekte, anne dışında kontrol edilmemiş bakıcının baktığı bebekler de bu nedenle risk altındadır. Bu da doğumda veya hemen sonra bebeklerin aşılanmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Hepatit B aşısı hangi aralıklarla yapılır? Bebeklere 1. doz doğumda ya da hemen sonra, 2. doz birinciden en az bir ay sonra, 3. doz ise bebek en az 6 aylık iken yapılır. Ülkemizde uygulanan aşı takviminde 0, 1 ve 6.ay uygulaması yapılmaktadır. Bu bilgilere dikkat! – Hepatit B aşısı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Aşılama periyotlarında farklı firmalar tarafından üretilen Hepatit B aşılarının kullanılmasında bir sakınca yoktur. – Aşılama hastalıktan korumada oldukça etkilidir. Yapılan çalışmalarla 3 doz aşılamadan sonra oluşan antikor düzeyi (aşıya karşı bağışıklık) zamanla azalsa bile, enfeksiyonla karşılaşmada immün hafızanın 15 yıl kadar koruduğu gösterilmiştir. Bu nedenle bağışıklığı normal olan çocuk ve erişkinlere rapel denilen tekrar dozu önerilmemektedir. – Aşı genellikle iyi tolare edilmektedir. Yan etkileri, diğer aşılarda görülen yan etkilerden daha az görülür. Ateş, aşı yerinde şişlik, kızarıklık hafif de olsa görülebilir. – Doğum ağırlıkları 2000 gr. üstünde olan tüm sağlıklı bebeklere doğum kliniğinden taburcu edilmeden ilk doz uygulanmalıdır. – Doğum ağırlıkları 2000 gr. altında olan prematüre bebekler, kronolojik yaşı 1 ay olduğunda aşılanmaya başlanmalıdır. – Sağlık durumu iyi olan ve doğum ağırlığı 2000 gr’dan fazla olan prematüre bebekler ile zamanında doğmuş ama doğum ağırlığı düşük olan bebekler hastaneden taburcu olurken aşılanabilir. – Hepatit B antijeni pozitif olan anneden doğan bebeklere, doğumdan sonra ilk 12 – 24 saat içinde aşı ile birlikte Hepatit B immünglobulini yapılmalıdır. Bu uygulama doğum ağırlığı 2000 gr’dan düşük tüm prematüreler için de geçerlidir. Ancak prematüre bebekler bir aylık olduğunda yapılan aşı hesaba katılmadan 3 doz aşı daha yapılmalıdır.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved