Yukarı

Bebekler Erkenden Doktor Kontrolünden Geçmeli

Çocuk ruh sağlığı da çocuk sağlığının en önemli faktörlerindendir. Gelişim ve ruh sağlığıyla alakalı hemen her türlü durum, diğer uzmanlık alanları ile de yakından alakalıdır. Toplumun bilinç seviyesi ne olursa olsun, hemen her çocuk çok küçük yaştan beri herhangi bir nedenle doktor kontrolüne götürülür.

Sayı ve dağılım bakımından gelişmiş ülkelerin seviyesine henüz ulaşmamış olsa bile ülkemizde de hemen her ilde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları yani pediatrist bulunur. İdeal olarak bütün bebekler, doğduklarından itibaren bir pediatristle karşılaşırlar ve tıbben değerlendirilirler.

Erken dönemden itibaren doktor kontrolünden geçen bebeklerin, düzenli takibe alınması ve bilhassa risk taşıyan bebeklerin detaylı değerlendirme için uygun kliniklere yönlendirilmesi çok mühimdir. Bu sayede ruh sağlığıyla alakalı bütün sorunların ve gelişimsel gecikmelerin erken dönemde saptanması da olanaklı olabilir.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved