to top

BEBEĞİN AKCİĞER GELİŞİMİ İÇİN STEROİD İLAÇ UYGULANMASI

Erken doğum risklerinde ya da erken doğumda antenatal kortikostreroid ilaçlar uygulanabilir. Erken doğum, doğumun 37. Gebelik haftası dolmadan ya da 36. Gebelik haftasından önce yaşanması durumudur. Erken doğum riski oldukça ciddi bir sorundur. 36. Gebelik haftasında bebek henüz gelişimini tamamlayamamıştır. Söz konusu olan gebelik haftalarında bebek çeşitli organ ve işlevleri bakımından gelişmemiştir. Bu sebeple erken doğumun yaşanmaması, önlenmesi için çeşitli tedbirler alınır. Bu durum gerçekleşmez ise, bebek dünyaya geldiğinde çeşitli sorunlar da gözlemlenir. Bu sorunlardan bazıları:

Solunum problemleri,
Gelişim geriliği,
Yoğun bakım ihtiyacı,
Enfeksiyon sayılabilir.
Erken doğum riski durumunda,solunum sıkıntılarını önlemek adına çeşitli önlemler alınır. Solunum sorunlarını önlemek adına uygulanan antenatal kortikosteroid , toplum arasında bebeğin akciğerlerinin gelişmesi için yapılan iğne olarak bilinir.

Anne karnında bebeğin akciğer gelişimi:

Anne adayının karnında bebeğin akciğer gelişimi, 26. Gebelik haftasından itibaren başlar. 26. Gebelik haftasında akciğerlerde alveollerın gelişimi meydana gelir. Bunun dışında sürfaktan üretimi de bu haftadan itibaren başlar. Sürfaktan şeklinde tabir edilen madde, akciğerlerin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde ve solunum yapılabilmesinde rol oynayan en önemli madde olmaktadır. Bundan dolayı da solunum problemleri yaşayan yenidoğan bebeklere ilaç şeklinde uygulanabilmektedir. Bebeğin akciğer gelişimi 34. Gebelik haftasına gelindiğinde oldukça gelişme kaydetmiştir. Bundan dolayı da bu akciğer geliştirici ilaç tedavileri bu haftaya dek kullanılır. Elbette ki 34. Gebelik haftasında bütün bebeklerin akciğer gelişimi ilerleme kaydetmez. Her bebeğin gelişim hızı ve özelliği birbirinden farklıdır. 34. Gebelik haftasından sonra bebeklerin hiçbirinde solunum problemleri yaşanmayacağını söylemek mümkün değildir. Ancak 34. haftadan sonra dünyaya gelen bebeklerde de solunum ve diğer sistem sorunlar nispeten daha az meydana gelir. 34. Gebelik haftasından sonra da antenatal steroidler akciğer gelişimi v.b sebeplerle uygulanabilir mi, konusunda çeşitli araştırmalar yapılmıştır.Ancak bu konuda görüş birliğine varılamamıştır.

Kortikosteroid İlaçlar:

Bu ilaçlar temelde iki ayrılmaktadır. Bunlar: betametazon ve deksametazondur.Günümüzde en fazla uygulanan çeşidi betamatazondur. Bu ilaçlar anne adayının karnında bulunan bebeğin akciğer gelişimini hızlandırmayı amaçlar. Bu sayede olası bir erken doğum ardından solunum problemleri ile karşılaşmaması sağlanır. Bu sayede de: nekrotizas enterokolit, periventriküler lökomalazi, intraventriküler kanama gibi farklı sorunların meydana gelme riskini minimuma düşürmeyi amaçlar. Betametazonun daha yaygın olarak kullanılmasının bir sebebi de, deksametazon’un bebeğin nörolojik ve davranışsal çeşitli işlevleri üzerine olumlu olmayan etkilerinin çeşitli çalışmalarda bildirilmesidir.

Kortikosteroid ilaçlar nasıl kullanılır?

Betametazon’un günümüzde en fazla kullanılan biçimi, 24-34 gebelik haftaları arasında erken doğum riski söz konusu olan anne adaylarında 24 saat ara ile iki defa 12 mg olmak üzere, toplamda 24 mg intramuskuler yöntemle kullanılır. Bu yöntemde kalçaya kas içine iğne yapılır. Çoğul gebelikler için de aynı doz söz konusudur.

Bu ilaçlar doğrudan bebeğe uygulanmaz. Anne adayına uygulanır. Anne adayına verilen ilaç da plasenta ile bebeğe aktarılır ve etki eder.

Kortikosteroid ilaç tedavisinin avantajları:

Doğumun gerçekleşmesi ardından bebekte solunum problemlerinin görülme oranı oldukçadüşer.
Yenidoğanın oksijen gereksinimi ve solunum desteği yapılma zorunluluğu azalır.
Kortokosteroid ilaçlar, akciğer işlevi bakımından oldukça mühim bir madde olan sürfaktan’ı arttırır. Bu sayede akciğer kapasitesini arttırır ve kompliyansını arttırır.
Beyin içerisinde bulunan ventriküler boşluklara kanama olma riskini düşürür.
Barsaklarda kanlanmanın bozulma sorunu için riski düşürür.
Yenidoğan ölümlerin azalmasını sağlar.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.