to top

Artık online açılabilicek!

Av.Gülşen ÜRER online boşanma davalarınının nasıl açılabileceğini PembeNar.Com okurları için anlattı.

Bilindiği üzere, evlilik birliğini sürdürmek istemeyen çiftler, ilgili aile mahkemesi nezdinde anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle, evlilik birliğini sona erdirebiliyorlar.

Eğer eşlerden biri, boşanma davasını, avukat tarafından temsil edilmeksizin açmak isterse, yetkili mahkemenin bulunduğu Adliye’ye giderek, dilekçesini vermek ve harçlarını vezneye yatırmak zorundadırlar.

Ancak, artık tek seçenek bu değil: Adalet Bakanlığı’nın avukatlar için sağlamış olduğu online dava açma yani UYAP üzerinden dava açma seçeneği artık vatandaşlar için de uygulanıyor.

Bu doğrultuda boşanmak isteyen eşlerden biri, E-İmzasının olması şartıyla, Uyap Vatandaş Portalı üzerinden, davasını açabilme ve yine aynı portal üzerinden davanın açılması için gerekli harçları ödeyebilme imkânına sahip.

Vatandaşın bu şekilde online dava açabilmesi için öncelikle kendi adına elektronik imza satın alması gerekiyor. Elektronik imzaya sahip olduktan sonra, UYAP Editör programı aracılığıyla hazırlayacağı dava dilekçesini elektronik imza ile imzalaması, dava açılması için gerekli harçları ödemesi ve ardından UYAP sistemine girerek davasını açması gerekiyor. Yapılacak tüm işlemlerin ayrıntıları, UYAPPortalı üzerinde açıklamalı olarak yer almakta. Bu şekilde dava açıldıktan sonra davanın tüm aşamaları UYAP üzerinden kontrol edilebiliyor ve dosyanın içeriği yine aynı sistem üzerinden görüntülenebiliyor.

Her ne kadar boşanma davası, vatandaş tarafından online açılabiliyorsa da bu davaların artık online görüleceği anlamına gelmemektedir:Tarafların duruşmalara bizzat ya da avukat aracılığı ile katılma zorunluluğu devam ediyor. Özellikle, anlaşmalı boşanmada, avukat ile temsil edilseler dahi, ilk duruşmada her iki eşin de hazır bulunma zorunluluğu olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Hemen belirtmek gerekir ki bu kolaylık sadece boşanma davalarına özgü değil. Tüm hukuk davaları (iş davaları,  tüketici davaları, marka davaları, ticari davalar vs.) vatandaşlar tarafından E-imza ile UYAPsistemi üzerinden açılabiliyor.

Adalet Bakanlığı’nın getirdiği bu kolaylık ile Adliyelerdeki iş yükü nispeten hafifleyecektir ancak yine de vatandaşlarımızın herhangi bir hak kaybına uğramamaları adına davalarını açarlarken konunun uzmanı bir avukata danışmanlarının oldukça önemli olduğunu da hatırlatalım.

Av.Gülşen ÜRER
Ürer Hukuk Bürosu
([email protected])

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.