Yukarı

Anormal Uterin Kanamalar

Bazı kadınlar anormal derecede kanamaların olduğu adet dönemi geçirirler. Menoraji, anormal şekilde uzun ve yoğun seyreden adet kanamaları için kullanılan bir terimdir. Menapoz öncesi pek çok kadında yoğun adet kanaması olsa da bunların çok azı menoraji olarak isimlendirilir.

Menorajili bir hastanın kan kaybı ve ağrısı, günlük rutin aktivitelerini kısıtlayack kadar şiddetlidir.

Anormal Uterin Kanama Belirtiler:
• Saat başı bir ped ya da tampondan geçecekyoğunlukta kanama.
• Çift ped kullanma ihtiyacı.
• Gece, ped değişimi için kalkma ihtiyacının olması.
• Bir hafta ya da daha uzun süre kanama olması.
• Büyük parçalar halinde kanama olması.
• Günlük aktivitelerin kanama nedeniyle kısıtlanması.
• Kansızlık belirtileri (yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı).
• Yukarıda bahsedilen bulguların yanı sıra, düzensiz ara kanamalarınız ya da menapoz sonrası herhangi bir kanamanız varsa, doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir.

Anormal Uterin Kanama Nedenleri:

Hormonal düzensizlik.

Overlerin fonksiyonel olmaması, ki bu durum da hormonal dengeszilik nedeniyle yine anormal kanamaya neden olur.

Myomlar.

Polipler. Rahim duvarında büyüyen, temiz huylu oluşumlardır. Bu yapılar ağır ve uzun menstrüel kanamaya neden olabilirler.

Üreme çağındaki kadınlarda, hormonlar nedeniyle polipler sık görülür.

Adenomiyozis. Endometrial glandların rahim kasları arasına yerleşmesi ile ortaya çıkan bir durumdur. Yoğun adet kanamaları ve ağrılı adet kanamalarına neden olur. Orta yaşlı, çocuk sahibi olan kadınlarda görülme ihtimali daha yüksektir.

Rahim içi araç (Spiral).

Gebelik komplikasyonları. Düşük ya da dış gebelik durumlarında da anormal kanamalar beklenir.

Kanser. Kadın genital organlarındaki kanserler ile kanama olabilir.

Kalıtsal kanama bozuklukları.

İlaçlar. Bazı ilaçlar yoğun ve uzun kanamaya neden olabilir.

Diğer medikal durumlar. Pelvik inflamatuvar hastalık, tiroid hastalıkları, endometriozis, karaciğer ve böbrek hastalıkları da menorajiye neden olabilir.

Risk Faktörleri:

Yoğun adet kanamaları, genelde, yumurtlamanın olmadığı adet döenmlerinde ortaya çıkar. Bu sikluslardaki hormonal düzensizlik menorajiye neden olur. En sık görüldüğü iki grup vardır:

Adet kanamaları yeni başlayan genç adolesanlarda.

Menapoza yaklaşan kadınlarda.

Komplikasyonları:

Denir eksikliği anemisi. Yorgunluk, halsizlik, iştah kaybı gibi bulgular eşlik eder.

Şiddetli ağrı. Genellikle bu tarz kanamalarda şiddetli ağrılar da tabloya eşlik eder.

Testler ve Tanı:

Doktorunuz öncelikle adet düzeninizi sorgulayacaktır. Kanama süreniz, kaç günde bir adet gördüğünüz, günde kaç ped değiştirmeye ihtiyaç duyduğunuz sorgulanacaktır. Anamnez ve fizik muayene sonrası doktorunuz gerekli gördüğü bazı testleri isteyecektir.

Kan testleri Kanama miktarı hakkında bilgi vereceği gibi, tiroid ve hormonal denge hakkında da öngörü sağlar.
Pap testi. Rahim ağzı kanseri ya da kanserleşme ihtimali olan hücreleri belirler.

Ultrason ile görüntüleme Bu bazal testler tamamlandıktan sonra, gerekli görüldüğü takdirde ileri bazı tetkikler yapılabilir.

Bunlarsa

Sonohisterogram: Bir plastik tüp aracılığıyla rahim içerisine steril sıvı verildikten sonra bakılan ultrasondur. Rahim duvarı hakkında bilgi verir.

Histeroskopi: Kamera sistemi ile rahim içerisine girerek görüntü alınmasını sağlar.

Dilatasyon ve küretaj: Rahim ağzı açıldıktan sonra rahim duvarından örnek alınarak patolojik incelemeye yollanır.

Tedavi:

Tedavide belli bazı durumlar göz önüne alınır. Genel sağlık durumunuz, aşırı kanamanın sebebi, belli ilaçları tolore edebilirliğiniz, durumun geçici olup olmaması, gelecekteki çocuk sahibi olmaya dair planlarınız, aşırı kanamanın hayat standardınız üzerine etkisi ve elbette sizi tedavi konusundaki şahsi seçiminiz önem kazanır.

Tedavi amacıyla kullanılan ilaçlar:

Demir takviyesi. Demir eksikliği anemisi nedeniyle kullanılır.
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİD). Majezik, aprol gibi ilaçlar, hem kanama miktarını azaltır, hem de eşlik eden ağrıyı tedavi eder.

Oral kontraseptifler.
Oral progesteron preparatları.
Hormonlu spiral (Mirena).

Bu önemlere rağmen kanama devam ediyorsa yapılacaklar:

Dilatasyon ve küretaj. Doktorunuz kliniğinizi değerlendirdikten sonra, medikal tedavi öncesinde de dilatasyon ve küretajı uygun görebilir.

Operatif histeroskopi. Örneğin polip varlığında, histeroskop ile etkin tanı ve tedavi sağlanır.

Endometrial ablasyon. Endometrial tabakanın isteyerek tahrip edilmesidir. Bu yöntem sonrası kanama ileri derecede azalır, ancak çocuk sahibi olma ihtimalinin de azalacağını hatırınızda tutunuz.

Histerektomi. Çocuk sayısını tamamlamış, menapoza yaklaşmış kadınlarda, eğer hasta da istiyorsa rahim alınabilir. Sadece rahim alınırsa menpoza girmezsiniz ancak bir daha çocuk sahibi olmanız mümkün olmaz.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort