to top

Aile içi sorunlar ve çözüm yolları (1)

aile-terapisti  Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki kendisinden kaçmayı gerektirecek kadar büyük hiç bir sorun yoktur.

Son dönemlerde aile içi problemlerle ilgili görüşmelerim daha bir arttı… En çok şikâyet edilen konu ise eşlerin birbirleri ile görüşmemeleri, küsmeleri ve iletişim kurmamaları… Hatta bir danışanım eşinin kendisiyle yıllardır konuşmadığını ve aile içinde bu olayın çocuklara da yansıdığını ifade ediyordu… Görünen o ki artık insanlar birbirlerini anlamada, karşılıklı duygu paylaşımında ve birbirlerini yönlendirmede etkinliklerini yitirmişler.

  Duygu ve düşünce alışverişinin olmadığı ortamlarda kişilerin birbirlerini anlamaları mümkün değildir.

İletişimin olmadığı yerlerde başkalarını küçük görme, kendi haklarını koruduğu gibi eşinin haklarını korumama, eşine saygı duymama, duygu, düşünce, inançlarını doğrudan, içtenlikle anlatmama, tutarsızlık ve kararsızlık, çevresiyle uyumsuzluk ve tartışma gibi problemler oluşur. Bu problemler beraberinde kişinin ailesine ve eşine karşı yabancılaşmasına, yeni arayışlara ise yönelmesine neden olur. Baba işyerindeki arkadaş gruplarıyla, anne kadınlar arasındaki gruplarla, çocuklar da arkadaş gruplarıyla iletişim kurmayı yeğlemekte, his ve düşüncelerin paylaşımı da aile dışına taşınmaktadır.

Çünkü insanlar iletişim kurmadan yaşayamazlar.

Ev içerisinde zayıflayan iletişim oluşturduğu olumsuz hava ve yarattığı doyumsuzluk nedeniyle evdeki her bireyin davranışına yansıyarak aile içi gruplaşmalarına da yol açmaktadır.

Anne oğul, baba kız veya çocuklar arası koalisyonla anne babaya karşı cepheleşme eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Bu durum, iletişimi büsbütün bozmakta, sosyal rolleri de sertleştirmektedir.

Televizyon ve internetin de hayatımızdaki fonksiyonu incelendiği zaman günümüzde teknolojik iletişim aracı olmaktan çıkıp yuva yıkmaya kadar giden evlilik sorunlarına sebep olabileceği görülmektedir. Chat hastalığına tutulan kişilerin evliliğini sonlandırmak zorunda kalmaları da bir başka vakıa… Sanal âlemden zamanla vazgeçemeyen kişilerin yüzde 35-40’ı, geçmiş dönemde eşleri tarafından küçük ya da büyük ihanete uğramış hanımlar. Yaşadıkları hayal kırıklığını unutamadıklarından, sanal âlemde tanımadığı erkeklerle sohbet ederek eşinin yaptıklarına ‘güya’ karşılık veriyor. İlk zamanlar ‘nasıl olsa verdiğim bilgiler yanlış, oradaki ben değilim ki!’ dese de ucundan kıyısından girdiği sanal dairenin içine zamanla dâhil oluyor, çoğu zaman da yaşadığı zaman ve mekândan kendini soyutluyor.

Yapılan araştırmalar aile içi iletişimde yaşanan sorunlardan bir tanesinin de, aile üyelerinin birbirlerine yeterince zaman ayıramaması olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte görüşmelerim sonunda ailenin içinde bulunduğu maddi problemin ya da aileden herhangi birinin alkol kullanması da aile içi problemlere neden olmakta ve huzursuzluğu körüklemektedir.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.