Yukarı

3 HAFTALIK GEBELİK (HAMİLELİK)

ÜÇ HAFTALIK GEBELİK

3. hafta hamilelikte anne adayında meydana gelen değişiklikler nelerdir?

Folikül, yumurtalıkta geliştikten sonra çatlar. Çatlamasıyla birlikte yumurta hücresi serbest kalır. Genellikle aynı taraftaki fallop tüpünün saçakları ile içeriye alınır. Burada tüpün içine doğru ilerler. Hamileliğin meydana gelebilmesi için yumurtlama oluştuktan sonraki ilk saatlerde yumurta hücresinin, spermlerle birleşmesi gerekir. Bir yumurta hücresinin çevresini çok sayıda sperm hücresi sarabilir. Ancak bu sperm hücrelerinden yalnızca bir tanesi yumurta hücresi içine girebilir.

Yumurta hücresini içeri alan fallop tüpü saçakları, devamlı hareket halindedir. Bu sebeple de yumurta hücresi serbest kaldığı anda hemen fallop tüplerinden içeri alınır. Burada tüpün içindeki tüycüklerin hareketi sayesinde yumurta hücresi rahme doğru ilerler. Burada sperm hücreleri hazır bir şekilde yumurtayı bekliyordur. Yumurta ve sperm karşılaştığında, spermler arasındaki en güçlü sperm, yumurta hücresinin içerisine alınır.

Sperm hücrelerinin vajinadan yumurta hücresine ulaşabilmeye kadar geçirdikleri süre, yaklaşık olarak 10 sattir. 10. saatte yumurta hücresine ulaşmayı olduk az sperm başarır. Spermlerin yumurta hücresinin içine girebilme savaşı 24 saat boyunca devam eder. Bu sürenin sonunda yalnızca tek bir sperm hücreye girebilir. Yumurta hücresine giriş aşaması da yaklaşık olarak 20 dakika sürer. Diğer spermlerin artık şansı kalmamıştır.

Sperm hücreleri, vajinaya ulaştıkları anda burada doğal olarak mevcut olan asit ortam ile savaşırlar. Bu karşılaşmada, meni salgısının içinde asit nötralize edici maddenin oluşu, spermlerin savaşına yardım eder. Vajinadan rahim ağzı içine yumurtlama sırasında salgılanan progesteron hormonu sayesinde spermler rahatlıkla geçebilir. Geçebilen spermler, ilk olarak rahim içine girer, buradan da fallop kanallarının içine doğru yol alırlar. Yumurta hücresi, sperm hücresinin yolu bulmasında yardımcıdır. Yumurta hücresi taşıdığı varsayılan negatif yük ile pozitif yüklü sperm hücrelerini kendisine doğru çeker.

Fallop tüpünün içine doğru yol aldıklarında, anormal şekilli, hareketsiz ya da güçsüz sperm hücreleri çoktan elenmiştir.

Yumurta hücresine kadar gidebilen sperm hücreleri, ortalama bir boydaki insanın 5 km. yol gitmesi kadar bir yol kat eder. Oransal olarak elbette. Bu sperm hücreleri için oldukça uzun bir yoldur. Bu yolu gidebilmek de sperm hücreleri arasında en enerjik ve en hızlı olan spermlere düşer.

Sperm hücreleri, Fallop tüpü içinde hareket eder. Bu tüpün içinde bulunan sıvılar da spermlerin ilerlemesini sağlar. Oldukça enteresan bir şekilde, aynı sıvı ve tüp içindeki tüycükler ters yönde hareket eden yumurta hücresi ve sperm hücrelerinin birbirleri ile karşılaşmalarını sağlamak için aynı zamanda her iki yönde hareketi kolaylaştırıcı etki gösterirler.

Yumurta hücresinin içine girmeye aday sperm hücresi, yumurta hücresinin dış kabuğunu geçebilecek kalibrededir. Spremin baş bölümünde olan eritici maddeler hasebeiyle bu aşamayı da geçer.

Sperm hücresi, yumurta hücresinin kabuğunu içeriye girmek için eritir. Girer girmez de, erittiği bölgeden başka sperm girmesin diye bu bölge dakiklar içerisinde tamir edilir.

Sperm hücresi yumurta hücresine girmesinin ardından, yumurta hücresi negatif yüklü pozisyonundan, pozitif yüklü haline geçer. Pozitif yüklü olması, öbür sperm hücrelerini iter. Yumurta hücresi zaten seçimini yapmış olduğu için diğer spermler uzaklaşır.

3. hafta hamilelik haftasında bebeğin ultrason görüntüsü nasıldır?

3.-hafta-gebelik

Gebelikle İlgili Sorular

Sperm hücresi, içeri girdiği zaman kuyruğu da onunla birlikte gitmez. Yani sperm hücresi, kuyruğunu dışarıda bırakır. Yumurta hücresi ile sperm hücresi arasındaki boyut farkı ise şöyle açıklanabilir: oldukça yüksek bir binaya giren bir kişi. Sperm hücrelerini içeri girer girmez, görevini yerine getirmek için işe başlar. Kromozomlarını teslim edeceği yeri arar ve yumurta hücresinin çekirdeğine ulaşır. Sperm hücresi işte bu hücre çekirdeğine ulaştığı zaman, kromozomlar birleşmeye başlar. 23 tane kromozoma sahip yumurta hücresi ve 23 tane kromozoma sahip sperm hücresi birleşmeye başlar. Kısa sürede bu birleşme tamamlanır. Artık yeni bir canlı oluşmuştur.

Genetik birleşmenin sona ermesinin ardından Fallop tüpünden rahim içine doğru olan yolculuk sürerken, hücresel çoğalma da bir yandan başlamaktadır. Bu çoğalma ile ilk önce tek hücreden oluşan yeni canlının mikroskopik görünümünde değişmeler meydana gelir. 2, 4, 8, 16 hücre şeklinde meydana gelen çoğalma neticesinde oluşan yapıya mikroskopik görünümü sebebiyle morula (“dut”) denilmektedir. Morula evresinden gelen canlı neredeyse rahim içine de ulaşmıştır.

Sperm hücrelerinde hem X hem de Y kromozomu olabilir. Yumurta hücreleri ise yalnızca ve hep X kromozomu taşımaktadırlar. Yumurta hücresinin içine girebilmiş sperm hücresi X kromozomu taşıyor ise; yeni canlı dişi, Y kromozomu taşıyor ise; erkek olacaktır. Bebeğin cinsiyetini belirleyen baba adayıdır.

Bebeğin cinsiyeti belirlenebilir mi?

Bebeğin cinsiyeti tüketilen besinlerle, yapılan egzersizlerle ya da cinsel ilişki günü ve şekli ile belirlenecek bir şey değildir.

Bazı durumlar cinsiyet belirlemede rol oynayabilir. İklimsel özellikler, yaşanılan alan gibi etkenler bu konuda rol oynayabilse de doğa tarafından yönetilirler ve belli bir hamilelik için adapte edilemezler.

Bebeğin cinsiyetini belirlemek ile ilgili vaad veren kuruluşlar mevcuttur. Verdikleri vaad gerçekleşmez ise para iadesi yapacaklarından söz eder. Bu kuruluşlar adaylardan para talep eder, başarı şansları zaten %50 olduğu için her şekilde avantajlı çıkarlar.

Günümüz koşullarında bebeğin cinsiyetinin bilinçli bir şekilde tercih edilmesi sadece tüp bebek yöntemi ile yapılmaktadır. Tüp bebekle dünyaya gelecek olan bebeğin cinsiyetinin tercih edilebilmesi ise: yasal ve ahlaki olarak sadece belli bir cinsiyete ait bir hastalığın, çocukta oluşma riski kesin ise, uygulanmaktadır.

Çoğul gebelik nasıl oluşur?

Yumurtlama sırasında bir ya da iki yumurtalıkta birden fazla sayıda yumurta hücresi olgunlaşır. Bu olgunlaşan hücreler döllenirse eğer, çoğul gebelik oluşur.

Şayet döllenme iki ayrı sperm ve iki ayrı yumurta hücresiyle oluşur ise, çift yumurta ikizi oluşur. Çift yumurta ikizlerinin cinsiyeti aynı olabilir, ya da farklı olabilir. Genetik yapıları birbirinden farklı olmaktadır. Yani, farklı zamanlarda doğmuş kardeşler kadar birbirine benzerler.

Tek bir yumurta hücresi döllenir, ardından döllenen bu hücre ikiye ayrılır ve ayrı ayrı canlılar olarak çoğalırlar ise bu durumda tek yumurta ikizi oluşur.

Tek yumurta ikizleri, genetik olarak birbirleriyle tamamen aynı olmaktadır. Bu sebeple de; cinsiyetleri, kan grupları, saç, göz rengi gibi genetik olarak belirlenmiş özelliklerin aynı olduğu iki insan meydana gelir.

zeynep

Sorry, the comment form is closed at this time.


© 2021 www.coolkadin.com, All Rights Reserved
ankara escort