Home / Bebeğim ve Ben  / Çocuk Yetiştirme  / Öz Güvenli ve Öz Güvensiz Çocukların Özellikleri

Öz Güvenli ve Öz Güvensiz Çocukların Özellikleri

Öz güven duygusu sağlıklı bir şekilde gelişmiş olan çocuklarda; Hem derslerine hem de ders dışı konulara karşı kendilerini yeterli hissederler. Bir şeyi başarmak için kendilerine güvenirler ve çözüm odaklı düşünürler. Okul, öğretmen ve arkadaşları hakkında

Öz güven duygusu sağlıklı bir şekilde gelişmiş olan çocuklarda;

  • Hem derslerine hem de ders dışı konulara karşı kendilerini yeterli hissederler.
  • Bir şeyi başarmak için kendilerine güvenirler ve çözüm odaklı düşünürler.
  • Okul, öğretmen ve arkadaşları hakkında olumlu duyguları vardır.

Öz güvenleri yaralanmış çocuklarda;

  • Toplum tarafından kabul edilmeyen alışkanlıkları edinme konusunda arkadaş baskısından çok fazla etkilenirler, sosyal başarıları daha azdır.
  • Daha içe kapanık ve tedirgindirler.
  • Biri işi başarma ve bir probleme çözüm bulma hususunda kendilerine güvenleri çok düşüktür. Bir başkasının desteğini ve onayını almak isterler.
  • Kendilerini devamlı tenkit ederler. Olumsuz duygu ve düşünceleri kendilerine yöneltirler.
  • Var olan potansiyellerini başarıya çeviremezler.
  • Depresyona daha yatkındırlar.
Review overview
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.