to top

Öz Güvenli ve Öz Güvensiz Çocukların Özellikleri

Öz güven duygusu sağlıklı bir şekilde gelişmiş olan çocuklarda;

  • Hem derslerine hem de ders dışı konulara karşı kendilerini yeterli hissederler.
  • Bir şeyi başarmak için kendilerine güvenirler ve çözüm odaklı düşünürler.
  • Okul, öğretmen ve arkadaşları hakkında olumlu duyguları vardır.

Öz güvenleri yaralanmış çocuklarda;

  • Toplum tarafından kabul edilmeyen alışkanlıkları edinme konusunda arkadaş baskısından çok fazla etkilenirler, sosyal başarıları daha azdır.
  • Daha içe kapanık ve tedirgindirler.
  • Biri işi başarma ve bir probleme çözüm bulma hususunda kendilerine güvenleri çok düşüktür. Bir başkasının desteğini ve onayını almak isterler.
  • Kendilerini devamlı tenkit ederler. Olumsuz duygu ve düşünceleri kendilerine yöneltirler.
  • Var olan potansiyellerini başarıya çeviremezler.
  • Depresyona daha yatkındırlar.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.