to top

Lösemi Hastalığı ve Tedavisi

Kemik iliğinde bulunan kan yapıcı hücrelerin gelişimini tamamlamayarak anormal hücrelerin ortaya çıkması sonucu gelişen lösemi, kanda bulunan oksijen taşıyan alyuvar, mikroplarla savaşan akyuvar ve kanamaları durduran trombosit hücrelerinin azalması ile kendisini gösteriyor.

Lösemi tedavisi

Gerekli tüm teşhis testlerini gerçekleştirdikten sonra, doktorlar çocuğunuzun semptomlarına neyin yol açtığını net bir şekilde anlayacaktır. Şimdi birincil tedavi ekibinin bazı üyeleriyle buluşacaksınız. Bu ekiple her toplantıda kağıt ve kalem getirmek ve not almak yararlıdır.

Birincil tedavi ekibi bir pediatrik onkolog, bir hemşire ve bir sosyal hizmet uzmanını içerecektir. Toplantı sırasında, çocuğunuzun tedavisinden hangi doktorun sorumlu olduğunu ve takımdaki herkesin rolünü anlatacaklar. Çocuğunuzun bakımına katılan başka doktorlar olabilir, ancak çocuğunuzun bakımı için en sorumlu olan her zaman bir hekime sahip olacaksınız.

Doktor çocuğunuzun tanı testi ile öğrendiklerini temel alarak löseminin tipini açıklayacaktır. Lösemi tipi hakkında bilinen bilgiler ışığında, beklenen sonuçları öğrenecek ve lösemi çocuğunuzun önümüzdeki aylarda ve yıllarda nasıl bir etki yapacağını öğreneceksiniz. Buna prognoz denir.

Doktor, çocuğunuzu belirli bir kanser için bir tedavi planı olan bir protokole koyma konusunda sizinle konuşacaktır. Çocuğunuzun protokolü lösemi tipine ve alt tipine ve ayrıca belirli risk faktörlerine bağlıdır.

Tedavinin amacı nedir?

ALL ve AML’nin tedavi edilmesi çocuğunuzu remisyona sokmayı amaçlamaktadır. Kemoterapi, kemik iliğindeki lösemik hücrelerin çoğunu öldürdüğünde çocuğunuz remisyondadır. Bu olduğunda, vücut normal kan hücrelerini üretmeye başlar. Çocuğunuz hastalığı tamamen ortadan kaldırmak için remisyondan sonra daha fazla tedavi alır.

Lösemi için üç ana tedavi türü vardır:

  • kemoterapi
  • radyasyon
  • kemik iliği nakli (BMT)

Lösemili tüm çocuklar kemoterapi ile tedavi edilir. Bazı çocuklar ayrıca radyasyon, BMT veya her ikisinin bir kombinasyonunu alabilirler.

Klinik çalışmalara katılmak

Çocuğunuzun doktoru, çocuğunuzun yapılandırılmış bir araştırma çalışması olan bir klinik araştırmaya katılmasını isteyip istemediğini sorabilir.

Onyıllık araştırmalar lösemili çocuklar için tedavi ve sağkalımı büyük ölçüde geliştirdi. Örneğin, kemoterapide ki gelişmeler, AML teşhisi konmuş bir çocuğun sağ kalım oranını son otuz yılda% 35’ten% 50’ye çıkarmıştır. Çocukluk ALL için genel tedavi oranı% 85 civarındadır. Lösemili çocuklar için bu olumlu görünüme rağmen, birçok doktor lösemi tedavilerini daha da başarılı hale getirmeye çalışıyor. Bir klinik denemede farklı tedavi türlerini inceleyerek bunu yapabilirler. Çocuğunuzun bir klinik araştırmaya katılması için bilgilendirilmiş bir izin formu imzalamanız gerekecektir.

Tedavi ekibi ayrıca, tedavi ve iyileşme sırasında çocuğunuzu, siz ve diğer çocuklarınızı desteklemek için mevcut kaynakları size söyleyecektir. Sunulan tedaviyi kabul etmeden önce, kararınızla nelerin beklendiğini ve rahat hissettiğini anlamanız önemlidir.

Teşhis ve tedavi planı ile ilgili sorularınız için çocuğunuzun doktora başvurunuz.

 

Aysegul

Sorry, the comment form is closed at this time.