to top

Hamilelikte Antibiyotik Kullanılır mı?

Gebelik döneminde bazı nedenlerle antibiyotik kullanımı gerekebilir. En çok görülen nedenler arasında idrar yolu enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, diş tedavileri, abse, ishal gibi sebepler görülür. Hamilelik, antibiyotik kullanımına kati olarak mani bir durum değildir. Hamilelik süresince antibiyotik kullanımını gerektiren rahatsızlıklar yaşandığında anne ve bebek açısından zararı olmayan ya da en az zararı olan antibiyotikler tercih edilir.

Bu durumda antibiyotiği yazacak olan branş uzmanı ve hastanın takibini yapan kadın doğum uzmanı beraber en uygun ilaca karar verirler.

Bazı antibiyotiklerin gebelik döneminde kullanımın bebek için çok tehlikeliyken; bazılarının ise herhangi bir tehlikesi yoktur. Fakat antibiyotiğin kullanılmaması ve hastalığın tedavi edilmemesi daha büyük tehlikelere sebep olacaksa bu gruptaki antibiyotikler kullanılır. Bunlar antibiyotiğin hamilelik kategorisine göre değişebilir.

Antibiyotik ya da başka gruptan herhangi bir ilacı doktorunuza danışmadan kesinlikle ama kesinlikle kullanmamalısınız.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.