to top

Çocuklarda Baş Ağrısı

Çocukluk çağı baş ağrısı sık sık görülen şikayetlerdendir. 7 yaş dolayında yüzde 40; ergenlikte yüzde 70 – 80’lere ulaşır.

Baş ağrısının akut veya kronik olması tanısal yaklaşım için mühimdir. Akut baş ağrıları ekseriyetle altında yatan bir nedenle ikincil olarak ortaya çıkar. Ani başlayan baş ağrısıyla beraber ateşin görülmesi eşlik eden bir enfeksiyonun varlığını düşündürebileceği gibi geceleri uykudan uyandıran bilhassa sabahları kusmaların eşlik ettiği baş ağrılarında kafa içi basınç artışına neden olabilecek tümör gibi oluşumlar düşünülmelidir. Bunun haricinde baş ağrısıyla ortaya çıkan şuur kaybı, nöbet veya motor fonksiyon kayıpları kanama veya inme gibi durumları düşündürebilir.

Kronik baş ağrılarında baş ağrısının süresi, ağrı şekli ve şiddeti, eşlik eden öteki bulguların varlığı yine primer ve sekonder baş ağrılarını ayırt etmek de önemlidir. Örneğin baş ağrısına eşlik eden tansiyon yüksekliği hipertansiyon emaresiyken; görme bozuklukları da bilhassa baş ağrısına sebep olabilir.

Lokman Hekim

Sorry, the comment form is closed at this time.