to top

Çocuklara Nasıl Kitap Okumalı?

Çocuğunuza kitap okurken ortamın rahat ve kitap okumaya müsait olması gereklidir. Çocuğunuzu kucağınızda oturtarak yada yanınızda da olabilir bu şekilde kitap okuyabilirsiniz. Bu esnada çocuk kitaba dokunmak isteyecektir kesinlikle kızmayın çocuğunuz kitaba dokunsun ve bilsin.  Örneğin; “Bak, senin de aynı bunun gibi bir oyuncak ayın var, değil mi ?” gibi. Söylediğiniz her sözden sonra bir süre durun ki sizi yanıtlamayı öğrensin. Bu şekilde çocuğunuz karşılıklı konuşma sürecinin özelliklerini öğrenecektir. Çocuğa okunacak kitabı anne – baba önceden incelemelidir. Çocuğun da kitaba serbestçe bakmasına izin verilmelidir. Ardından kitaptaki metin okunmalıdır. Unutulmamalıdır ki 3 – 4 yaşındaki çocuklar dinlemek kadar dinlenmeyi de isterler. Bu nedenle çocuğun bu özelliği göz önüne alınarak, kitabı anlatmasına izin verilmelidir. Çocuğun kitabı anlatırken yaptığı atlama ve uydurmalar karşısında kaygılanılmamalıdır. Böylece çocuğun kendi duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisi gelişecektir. Kitap okunurken, özellikle 3 – 4 yaşındaki çocuklar çok soru sorarlar. Bazen de bir öyküyü defalarca dinlemek isteyebilirler. Çocuk bunu hem öğrenme merakı hem de ilgi çekme gereksinimi ile yapar. Çocuğun bu gereksinimleri göz önüne alınarak, gerekli yanıtlamalar ve tekrarlar sabırla yapılmalıdır. Çocuğa her gün en az 20 – 30 dakika kitap okuma zamanı ve ortamı yaratılmalıdır. Düzensiz ve değişken ilgi yerine, düzenli ve nitelikli beraberlik ortamı sağlanmalıdır. Böylece çocuk, ne istediğini bilen bir yetişkin olarak gelişecektir. Yeni bir kitap okunurken karşılaşılan yeni sözcüklerin anlamı açıklanmalıdır. Bu açıklamalar yapılırken daha önce okunan kitaplardaki bilgilerden yararlanılabilir. Böylece çocuk kavramları birleştirmeyi ve kavramlar arasında ilişki kurmayı öğrenecektir. Bütün bunların yanı sıra kitap sevgi ortamında okunmalıdır. Temelinde sevgi olan eğitim yararlıdır. Kitap ve okuma eğitiminin düzenli olması kadar, rahat ve huzurlu sevgi ortamında verilmesi gerekir. Bu şekilde çocuk, okuma eylemini sevecek ve yetişkin olduğunda da okumayı sevdirecektir. Düşünen, duyarlı, demokratik, kültürünü bilen (içselleştirmiş) insanlar yetiştirmede, çocuk kitaplarının çok önemli olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Biliyoruz ki çocukluk yıllarındaki öğrenmelerin kalıcı özelliği vardır. Bu şekilde düşünüldüğünde de yazılı kültürle, dost bireyler yetiştirmede, çocuk kitaplarına ve biz yayıncılara önemli sorumluluklar düşmektedir.

admin

Sorry, the comment form is closed at this time.