to top

Kirigami Sanatı

Kağıt kesme sanatı olarak bildiğimiz bu hobi Çin'de ortaya çıkmış daha sonra Japonya, Kore ve tüm dünyaya yayılmıştır. Kirigami ve Fuyang kağıt kesme sanatı olarak bilinen hobi Fuyang Çinlilerin, Kirigami ise Japonların...

Continue reading